Elektriskie mērījumi

Piesakies konsultācijai

Elektroenerģija no patērētāja viedokļa ir viens no dārgākiem enerģijas veidiem. Tomēr mājsaimniecības un rūpniecības eksistence nav iedomājama bez elektroenerģijas. Līdz ar to pasākumi, kas palīdzēs ietaupīt tieši elektroenerģiju ir ļoti būtiski energoefektivitātes uzlabošanā.

Nevar uzlabot to, kas nav izmērīts. Līdz ar to elektriskie mērījumi palīdz iegūt informāciju par elektrotīklu patieso tehnisko stāvokli, konstatēt elektriskā aprīkojuma defektus, kas var izraisīt avārijas un ugunsbīstamas situācijas, kā arī izvirzīt mērķus uzlabošanai. Visu elektrisko mērījumu veikšanai ir nepieciešami gan atbilstošās kompetences specialists, gan speciālās iekārtas.

Kā mēs varam palīdzēt?

SIA "Efekta" saviem klientiem piedāvā plašu pakalpojumu spektru, tostarp arī elektrotīkla parametru kvalitātes mērījumus un elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumus.

Elektrotīkla parametru kvalitātes mērījumi

Elektrotīkla parametru kvalitātes mērījumi ietver sevī vairāku tīkla parametru mērījumus ar tīkla analizatora palīdzību. Pēc mērījumiem tiek veikta arī to analīze. Pakalpojums dod iespēju klientam izprast sava elektroenerģijas patēriņa raksturu un pieņemt lēmumus par reaktīvās jaudas kompensācijas iekārtu nepieciešamību, ievadaizsardzības aparāta (IAA) jeb strāvas lieluma samazināšanu utt.

Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi

Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumiem var būt dažādi mērķi, tomēr viens no izplatītākiem ir elektroinstalācijas pārbaudes dokumentācija, kas ir viens no soļiem nododot ēku ekspluatācijā. Papildus izolācijas pretestības mērījumiem tiek veikta kontaktsavienojumu apsekošana ar termokameru ar mērķi noteikt pārslogotus savienojumus. Pakalpojuma rezultātā klients saņem elektroinstalācijas kontaktsavienojumu pārbaudes aktu un izolācijas pretestības protokolu.

Kādēļ izvēlēties tieši mūs?

  • Esam Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja (LATAK) akreditēta inspicēšanas institūcija
  • Darbojamies saskaņā ar ieviesto kvalitātes vadības sistēmu, kas atbilst standarta LVS EN ISO 17020:2013 prasībām
  • Mūsu komandā strādā sertificēti energoauditori un atbilstošās kompetences specialisti ar ilggadēju pieredzi elektrisko mērījumu veikšanā elektrotīklos līdz 1000V
  • Detalizētās atskaites ar skaidrojumiem par padarīto un potenciāliem problēmu risinājumiem
  • Konsultācijas un atbildes uz Jūs interesējošajiem jautājumiem

Ko rezultātā iegūst klients?

  • Atskaiti par elektrotīklu mērījumiem, kurus iespējams veikt ar 1 sekundes soli
  • Izpratni par sava elektroenerģijas patēriņa raksturu un tendencēm
  • Tehnisko dokumentāciju, uz kuras pamata ir iespējams novērtēt savu esošo energoefektivitāti un ieplānot uzlabošanas pasākumus
  • Atskaiti, uz kuras pamata var izvērtēt iespēju samazināt IAA jeb strāvas lielumu
  • Tehniskā dokumentācija objekta jeb ēkas nodošanai ekspluatācijā

Piesakies konsultācijai

Attiecīgā pakalpojuma speciālists ar Jums neilgā laikā sazināsies.

logo

Skatīt visus pakalpojumus

+

gadu
pieredze

+

veiksmīgu
projektu

+

sadarbības
partneru

Jaunumi

Zvani +371 26431341