Tehniskā Apsekošana

Būvju tehniskā apsekošana saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem ir obligāts pasākums, kā rezultātā tiek izsniegts tehniskās apsekošanas atzinums. SIA Efekta veic detalizētu tehnisko apsekošanu būves novērtēšanā, faktiskā tehniskā stāvokļa apzināšanā un tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanā.

13+

gadu pieredze

2437

veiksmīgi projekti
Piesakies konsultācijai

Kas ir būvju tehniskā apsekošana?

Būvju tehniskā apsekošana saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem ir obligāts pasākums. Regularitāte un apsekošanas atzinuma nepieciešamība ir atkarīga no objekta izmantošanas funkcijām, stāvokļa un būvniecības procesu posmiem. Bieži vien tehniskā apsekošana tiek uztverta kā formāls pasākums, tomēr pēdējo gadu pieredze un Būvniecības valsts kontroles biroja izveide liek aizdomāties par šī pasākuma būtiskumu. Regulārās ēku apsekošanas sniegs gan drošības sajutu, gan uzticību no telpu lietotāju puses.

Lai ēkas ekspluatācija būtu ne vien veiksmīga un ienesīga tās īpašniekam, bet arī droša un likumīga, nepieciešama kvalitatīva, periodiska būvju tehniskā apsekošana. Speciālistu slēdziens sniedz gan apstiprinājumu par ēkas izmantošanas atļauju, gan reputāciju un uzticību ārējās komunikācijas gadījumā. Turklāt, pateicoties drošas ekspluatācijas realizēšanai, ēkas vērtība un pieprasījums manāmi celsies.

Ēkas uzturēšanas darbi uzveļ smagu atbildības nastu; tās īpašniekam būve ne vien jāuztur labā funkcionālā vai vizuālajā stāvoklī, bet arī jāsaglabā tās drošība visu ēkas ekspluatācijas laiku. Būvju tehniskā apsekošana sniegs gan sirdsmieru un drošības sajūtu, gan uzticību no jebkuriem telpu patērētājiem: klientiem, darbiniekiem, iedzīvotājiem vai partneriem.

Būvju tehniskā apsekošana nepieciešama šādos gadījumos:

 • Ēka ir bojāta dabas katastrofu rezultātā
 • Ēkā ir noticis ugunsgrēks vai eksplozija
 • Ēka tiek/tiks renovēta
 • Tikko veikti renovācijas vai restaurācijas darbi
 • Ēka ir jānodod ekspluatācijā
 • Ir pagājis ilgs laiks kopš pēdējās apsekošanas
 • Ir radušās aizdomas par problēmām

Svarīgi atcerēties, ka nepieciešama regulāra būvju tehniskā apsekošana pat gadījumos, kad šķiet, nekādu problēmu nav, un, ja arī ir, tās nespētu kaitēt ilgtermiņā. Par tehnisko problēmu nopietnību un akūtu nepieciešamību tās risināt var spriest tikai speciālists. Ikviens grib būt eksperts jebkurā nozarē, taču ar tik nopietnu aspektu, kā sabiedrības drošība jokot nedrīkst.

Biežāk uzdotie jautājumi

Būvju tehniskā apsekošana nenozīmē vienkāršu “jā” vai “nē” optimāli drošai lietošanai; tā ietver vairākus nozīmīgus procesus gan problēmu noteikšanai un risināšanai, gan kopējā stāvokļa rūpīgai izvērtēšanai.

 • Rūpīga visu ēkas daļu mehāniskās izturības, nolietojuma un drošības novērtēšana;
 • Obligāta pirms atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas būvprojekta izstrādes, arī vienkāršotai ēkas fasādes atjaunošanai;
 • Nepieciešama daudzdzīvokļu ēkām, publiskajām un ražošanas ēkām;
 • būvju tehniskā apsekošana veic sertificēts un pieredzējis būvinženieris;
 • Ietver arī ēkas energoefektivitātes novērtējumu;
 • būvju tehniskā apsekošana ļauj laikus pamanīt un novērst bojājumus, kā arī efektivizēt atjaunošanas vai pārbūves procesu.

Būvju tehniskā apsekošana ir jāveic ikvienai jau esošai ēkai vismaz reizi 10 gados. To pieprasa likums, lai nodrošinātu, ka ēkas ir drošas un lietošanai piemērotas.

13 gadu laikā 2437 projekti

Latvijas Mobilais Telefons SIA

Tehniskā apsekošana

Sadarbojoties ar SIA Efekta tika veikta ēkas Ropažu ielā 6 tehniskā apsekošana. Ar sniegto pakalpojuma kvalitāti esam vairāk nekā apmierināti, jo papildus pamatdarbam tika sniegti vērtīgi padomi turpmākiem soļiem ēkas uzturēšanas procesā.

Andrejs Šišovs
Ekspluatācijas dienesta direktors

Jelgavas tipogrāfija SIA

Uzņēmuma energoaudits

SIA Efekta komanda ir palīdzējusi mums veikt gan uzņēmuma energoauditu, gan saņemt CFLA atbalstu. Rezultātā salīdzinoši īsajā laika posmā esam īstenojuši arī daļu no pasākumiem, kas būtiski palielināja uzņēmuma energoefektivitātes rādītājus, samazinot kurināmā patēriņu un katlu mājas ekspluatācijas izmaksas.

Rodijs Trankalis
Valdes loceklis

Silviko SIA

Uzņēmuma energoaudits

SIA Efekta komanda ir palīdzējusi mums atrisināt vienlaicīgi divus jautājumus - veikt uzņēmuma energoauditu un palīdzēt saņemt CFLA atbalstu, īstenojot divus apjomīgus pasākumus, kas būtiski palielināja ražošanas procesu energoefektivitāti.

Jānis Bergs
Ražošanas vadītājs

Jūrmalas slimnīca SIA

Uzņēmuma energoaudits

Profesionālā attieksme un operatīvā palīdzība Likuma prasību izpildē. Papildus uzņēmuma energoaudita ieteikumiem esam saņēmuši arī divu ēku energosertifikātus, rezultātu prezentāciju un konsultācijas pēcizstrādes periodā.

Ieva Dzirne
Saimnieciski inženiertehniskās nodaļas vadītāja

Piesakies
konsultācijai

+371 26431341
info@efekta.lv

Aizpildi pieteikuma anketu un mūsu komanda ar Jums sazināsimies nākošo 24 stundu laikā vai uzreiz, kā saņems pieteikumu.

Atgādinājumi un aktualitātes ēku pārvaldniekiem un īpašniekiem

Īsi un kodolīgi informēsim Tevi par likuma izmaiņām un jaunumiem, kas saistīti ar energoefektivitāti un ēku pārvaldīšanu.

Jūsu personas dati ir pasargāti un netiks nodoti trešām personām vai pārdoti.