Tehniskā Apsekošana - Efekta

Tehniskā apsekošana

SIA Efekta veic detalizētu tehnisko apsekošanu būves novērtēšanā, faktiskā tehniskā stāvokļa apzināšanā un tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanā.

Kas ir būvju tehniskā apsekošana?

Tehniskā apsekošana jeb galvenā inspekcija ir iekļauta Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvā LBN 405-21. Regularitāte un apsekošanas atzinuma nepieciešamība ir atkarīga no objekta izmantošanas funkcijām, stāvokļa un būvniecības procesu posmiem. Bieži vien tehniskā apsekošana tiek uztverta kā formāls pasākums, tomēr pēdējo gadu pieredze un Būvniecības valsts kontroles biroja izveide pierāda par šī pasākuma būtiskumu. SIA Efekta veic būves vai tās daļā iebūvēto būvizstrādājumu, elementu un to savienojumu mezglu detalizētu izpēti un dokumentāciju sagatavošanu.

Būvju tehniskā apsekošana nepieciešama šādos gadījumos:

 • Ēka ir bojāta dabas katastrofu rezultātā
 • Ēkā ir noticis ugunsgrēks vai eksplozija
 • Ēka tiek/tiks renovēta
 • Tikko veikti renovācijas vai restaurācijas darbi
 • Ēka ir jānodod ekspluatācijā
 • Ir pagājis ilgs laiks kopš pēdējās apsekošanas
 • Ir radušās aizdomas par problēmām

Svarīgi atcerēties, ka nepieciešama regulāra būvju tehniskā apsekošana pat gadījumos, kad šķiet, nekādu problēmu nav, un, ja arī ir, tās nespētu kaitēt ilgtermiņā. Par tehnisko problēmu nopietnību un akūtu nepieciešamību tās risināt var spriest tikai speciālists. Ikviens grib būt eksperts jebkurā nozarē, taču ar tik nopietnu aspektu, kā sabiedrības drošība jokot nedrīkst.

Biežāk uzdotie jautājumi

Būvju tehniskā apsekošana nenozīmē vienkāršu “jā” vai “nē” optimāli drošai lietošanai; tā ietver vairākus nozīmīgus procesus gan problēmu noteikšanai un risināšanai, gan kopējā stāvokļa rūpīgai izvērtēšanai.

 • Rūpīga visu ēkas daļu mehāniskās izturības, nolietojuma un drošības novērtēšana;
 • Obligāta pirms atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas būvprojekta izstrādes, arī vienkāršotai ēkas fasādes atjaunošanai;
 • Nepieciešama daudzdzīvokļu ēkām, publiskajām un ražošanas ēkām;
 • būvju tehniskā apsekošana veic sertificēts un pieredzējis būvinženieris;
 • Ietver arī ēkas energoefektivitātes novērtējumu;
 • būvju tehniskā apsekošana ļauj laikus pamanīt un novērst bojājumus, kā arī efektivizēt atjaunošanas vai pārbūves procesu.

Būvju tehniskā apsekošana ir jāveic ikvienai jau esošai ēkai vismaz reizi 10 gados. To pieprasa likums, lai nodrošinātu, ka ēkas ir drošas un lietošanai piemērotas.

13 gadu laikā 2437 projekti

 


Efekta komanda ir palīdzējusi mums atrisināt vienlaicīgi divus jautājumus - veikt uzņēmuma energoauditu un palīdzēt saņemt CFLA atbalstu, īstenojot divus apjomīgus pasākumus, kas būtiski palielināja ražošanas procesu energoefektivitāti.

Jānis Bergs
Ražošanas vadītājs
Latvijas Nacionālā Bibliotēka

Tirgus izpētes rezultātā Efekta esam uzrunājuši energoefektivitātes jautājumos gan par ēku energosertifikāciju, gan par potenciālu ES fondu līdzfinansējuma piesaisti. Var uzslavēt komandas profesionālo un individuālo pieeju katram objektam, kā arī spēju pielāgot izpildes termiņus iestādes personīgām vajadzībām un plāniem.

Juris Ģiedris
Inženiertehniskās nodaļas vadītājs

Profesionālā attieksme un operatīvā palīdzība Likuma prasību izpildē. Papildus Energopārvaldības sistēmas ieviešanai esam saņēmuši arī vērtīgus padomus un palīdzību sistēmas sertifikācijas procesā.

Iluta Rasa
Direktora vietniece

Efekta komanda ir palīdzējusi mums veikt gan uzņēmuma energoauditu, gan saņemt CFLA atbalstu. Rezultātā salīdzinoši īsajā laika posmā esam īstenojuši arī daļu no pasākumiem, kas būtiski palielināja uzņēmuma energoefektivitātes rādītājus, samazinot kurināmā patēriņu un katlu mājas ekspluatācijas izmaksas.

Rodijs Trankalis
Valdes loceklis

Izstrādātā tehniskā dokumentācija, t.i. ēkas energosertifikāts un tehniskās apsekošanas atzinums, mums bija nepieciešama dalībai līdzfinansējuma programmā. Ar sadarbību ar Efekta komandu esam apmierināti.

Juris Bogužs
Valdes priekšēdētājs
Latvijas Mobilais Telefons

Sadarbojoties ar Efekta tika veikta ēkas Ropažu ielā 6 tehniskā apsekošana. Ar sniegta pakalpojuma kvalitāti esam vairāk nekā apmierināti, jo papildus pamatdarbam tika sniegti vērtīgi padomi turpmākiem soļiem ēkas uzturēšanas procesā.

Andrejs Šišovs
Ekspluatācijas dienesta direktors
Valmiermuižas Alus

Energopārvaldības sistēmas ieviešana bija stratēģisks solis ar mērķi optimizēt savas energoresursu izmaksas un izpildīt Energoefektivitātes likuma prasības. Noteikti var uzslāvēt Efekta komandas atbildīgu pieeju uzticētiem darbiem un visu termiņu ievērošanu.

Ainārs Mačivka
Ražošanas vadītājs

Efekta VNĪ ēku energosertifikācijas procesā izstrādā arī papildus dokumentāciju - apkures katlu pārbaudes aktus, tehniskās apsekošanas atzinumus, kā arī gaisa kondicionēšanas sistēmas pārbaudes aktus. Ņemot vērā stratēģiskas nozīmes objektu statusu un citus apstākļus, ar līdzšinējo sadarbības pieredzi esam ļoti apmierināti!

Dzintars Grasmanis
Energoauditors
Latvijas Mākslas Akadēmija

Efekta pēc Latvijas Mākslas akadēmijas pasūtījuma veica ēku Kalpaka bulvārī 13, Rīgā energosertifikāciju. Darbinieki savus pienākumus veikuši atbildīgi, ātri un atbilstoši noslēgtajam līgumam. Ar SIA "Efekta" ir patīkami un viegli risināt jautājumus, kas sistīti ar energoefektivitāti un uzņēmums ir sevi apliecinājis kā uzticamu sadarbības partneri.

Arnis Meijers
Tehniskais direktors

Ņemot vērā Energoefektivitātes likumā noteikto Energopārvaldības sistēmu iesniegšanas termiņu, SIA Efekta komanda ar savu uzdevumu ir tikusi ļoti operatīvi un profesionāli, ievēroja mūsu vēlmes konfidencialitātes jautājumos, kā arī integrēja sistēmā mūsu attīstības plānus.

Jānis Bērziņš
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas daļas vadītājs

Piesakies
konsultācijai

+371 26431341
info@efekta.lv

Aizpildi pieteikuma anketu un mūsu komanda ar Jums sazināsimies nākošo 24 stundu laikā vai uzreiz, kā saņems pieteikumu.

Atgādinājumi un aktualitātes ēku pārvaldniekiem un īpašniekiem

Īsi un kodolīgi informēsim Tevi par likuma izmaiņām un jaunumiem, kas saistīti ar energoefektivitāti un ēku pārvaldīšanu.

Jūsu personas dati ir pasargāti un netiks nodoti trešām personām vai pārdoti.