Ēkas Energosertifikāts - Efekta

Ēkas energosertifikāts

SIA Efekta nodrošina pilnu ēkas energosertifikācijas procesu, kā rezultātā tiek piešķirts ēkas energosertifikāts.

Kas ir ēkas energosertifikāts?

Ēkas energosertifikāts ir dokuments, ko iegūst ēkas energosertifikācijas procesa laikā. Tas palīdz novērtēt ēkas esošo enerģijas bilanci, kā arī atrast iespējas enerģijas taupīšanai un ekspluatācijas izmaksu samazināšanai. SIA "Efekta" palīdz iegūt ēkas energosertifikātu. Energosertifikācijas procesu veic ēkas pārdošanas, izīrēšanas vai iznomāšanas gadījumos vai brīvprātīgi, t. i., ja īpašnieks ir pieņēmis tādu lēmumu. Ēkas energosertifikāts tiek reģistrēts Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Ēkas energosertifikāts ir:

 • derīgs 10 gadus
 • balstīts uz aprēķiniem un izmērītiem datiem
 • obligāts ES fondu līdzfinansējuma piesaistei
 • paredz uzlabošanas pasākumu izstrādi

Ēkas energosertifikācija ir process, kas palīdz novērtēt ēkas esošo enerģijas bilanci, kā arī atrast iespējas enerģijas taupīšanai un ekspluatācijas izmaksu samazināšanai. Energosertifikācijas procesu veic:

 • Valsts un pašvaldību ēkām ar platību virs 250m²
 • Nododot ēku ekspluatācijā
 • Ēkas pārdošanas, izīrēšanas vai iznomāšanas gadījumos
 • Brīvprātīgi, t. i., ja īpašnieks ir pieņēmis tādu lēmumu

Energosertifikācijas veidi

Pastāv divi ēku energosertifikācijas veidi: pirmais veids paredz ekspluatējamās ēkas sertifikāciju (energosertifikāts), otrais – ekspluatācijā nododamas ēkas sertifikāciju (pagaidu energosertifikāts).

PAGAIDU ENERGOSERTIFIKĀTS

ENERGOSERTIFIKĀTS

Derīgs 3 gadus Derīgs 10 gadus
Balstīts uz tikai uz aprēķiniem Balstīts uz aprēķiniem un izmērītiem datiem
Obligāts nododot ēku ekspluatācijā Obligāts ES fondu līdzfinansējuma piesaistei
Nepieciešams jaunbūvētām un pārbūvētām ēkām Paredz uzlabošanas pasākumu izstrādi

Mūsu piedāvātie pakalpojumi

 1. ēkas energoefektivitātes novērtējums
 2. ēkas pagaidu energosertifikāts
 3. ēkas energosertifikāts
 4. ēkas termogrāfija un Blower Door tests (gaiscaurlaidības tests)
 5. konsultācijas energoefektivitātes jautājumos
 6. tehniskās dokumentācijas izstrāde ES līdzfinansējuma projektos
 7. iepirkumu nolikumu sagatavošana

Noderīga informācija:

Ekonomikas Ministrija par energosertifikātu

Altum par daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes programmu

13 gadu laikā 2437 projekti

 


Efekta komanda ir palīdzējusi mums atrisināt vienlaicīgi divus jautājumus - veikt uzņēmuma energoauditu un palīdzēt saņemt CFLA atbalstu, īstenojot divus apjomīgus pasākumus, kas būtiski palielināja ražošanas procesu energoefektivitāti.

Jānis Bergs
Ražošanas vadītājs
Latvijas Nacionālā Bibliotēka

Tirgus izpētes rezultātā Efekta esam uzrunājuši energoefektivitātes jautājumos gan par ēku energosertifikāciju, gan par potenciālu ES fondu līdzfinansējuma piesaisti. Var uzslavēt komandas profesionālo un individuālo pieeju katram objektam, kā arī spēju pielāgot izpildes termiņus iestādes personīgām vajadzībām un plāniem.

Juris Ģiedris
Inženiertehniskās nodaļas vadītājs

Profesionālā attieksme un operatīvā palīdzība Likuma prasību izpildē. Papildus Energopārvaldības sistēmas ieviešanai esam saņēmuši arī vērtīgus padomus un palīdzību sistēmas sertifikācijas procesā.

Iluta Rasa
Direktora vietniece

Efekta komanda ir palīdzējusi mums veikt gan uzņēmuma energoauditu, gan saņemt CFLA atbalstu. Rezultātā salīdzinoši īsajā laika posmā esam īstenojuši arī daļu no pasākumiem, kas būtiski palielināja uzņēmuma energoefektivitātes rādītājus, samazinot kurināmā patēriņu un katlu mājas ekspluatācijas izmaksas.

Rodijs Trankalis
Valdes loceklis

Izstrādātā tehniskā dokumentācija, t.i. ēkas energosertifikāts un tehniskās apsekošanas atzinums, mums bija nepieciešama dalībai līdzfinansējuma programmā. Ar sadarbību ar Efekta komandu esam apmierināti.

Juris Bogužs
Valdes priekšēdētājs
Latvijas Mobilais Telefons

Sadarbojoties ar Efekta tika veikta ēkas Ropažu ielā 6 tehniskā apsekošana. Ar sniegta pakalpojuma kvalitāti esam vairāk nekā apmierināti, jo papildus pamatdarbam tika sniegti vērtīgi padomi turpmākiem soļiem ēkas uzturēšanas procesā.

Andrejs Šišovs
Ekspluatācijas dienesta direktors
Valmiermuižas Alus

Energopārvaldības sistēmas ieviešana bija stratēģisks solis ar mērķi optimizēt savas energoresursu izmaksas un izpildīt Energoefektivitātes likuma prasības. Noteikti var uzslāvēt Efekta komandas atbildīgu pieeju uzticētiem darbiem un visu termiņu ievērošanu.

Ainārs Mačivka
Ražošanas vadītājs

Efekta VNĪ ēku energosertifikācijas procesā izstrādā arī papildus dokumentāciju - apkures katlu pārbaudes aktus, tehniskās apsekošanas atzinumus, kā arī gaisa kondicionēšanas sistēmas pārbaudes aktus. Ņemot vērā stratēģiskas nozīmes objektu statusu un citus apstākļus, ar līdzšinējo sadarbības pieredzi esam ļoti apmierināti!

Dzintars Grasmanis
Energoauditors
Latvijas Mākslas Akadēmija

Efekta pēc Latvijas Mākslas akadēmijas pasūtījuma veica ēku Kalpaka bulvārī 13, Rīgā energosertifikāciju. Darbinieki savus pienākumus veikuši atbildīgi, ātri un atbilstoši noslēgtajam līgumam. Ar SIA "Efekta" ir patīkami un viegli risināt jautājumus, kas sistīti ar energoefektivitāti un uzņēmums ir sevi apliecinājis kā uzticamu sadarbības partneri.

Arnis Meijers
Tehniskais direktors

Ņemot vērā Energoefektivitātes likumā noteikto Energopārvaldības sistēmu iesniegšanas termiņu, SIA Efekta komanda ar savu uzdevumu ir tikusi ļoti operatīvi un profesionāli, ievēroja mūsu vēlmes konfidencialitātes jautājumos, kā arī integrēja sistēmā mūsu attīstības plānus.

Jānis Bērziņš
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas daļas vadītājs

Piesakies
konsultācijai

+371 26431341
info@efekta.lv

Aizpildi pieteikuma anketu un mūsu komanda ar Jums sazināsimies nākošo 24 stundu laikā vai uzreiz, kā saņems pieteikumu.

Atgādinājumi un aktualitātes ēku pārvaldniekiem un īpašniekiem

Īsi un kodolīgi informēsim Tevi par likuma izmaiņām un jaunumiem, kas saistīti ar energoefektivitāti un ēku pārvaldīšanu.

Jūsu personas dati ir pasargāti un netiks nodoti trešām personām vai pārdoti.