Ēkas Energosertifikāts

Ēkas energosertifikāts ir dokuments, kas nosaka ekspluatācijā esošo ēku un to daļu energoefektivitāti. SIA Efekta nodrošina pilnu ēkas energosertifikācijas procesu, kā rezultātā tiek piešķirts ēkas energosertifikāts.

13+

gadu pieredze

2437

veiksmīgi projekti
Piesakies konsultācijai

Kas ir ēkas energosertifikāts?

Energoefektivitātes novērtējums tiek izstrādāts gan ēkām, gan iekārtām un ražošanas procesiem. Ēkas energoefektivitātes novērtējums ir viena no būvprojekta sastāvdaļām, kas ir nepieciešama projektējot jaunbūvi un veicot ēkas pārbūvi vai atjaunošanu. Novērtējums palīdz pārbaudīt projekta risinājumu atbilstību spēkā esošiem normatīviem aktiem un mūsdienu prasībām ēku energoefektivitātes jomā. Energoefektivitātes novērtējuma rezultātā, ievērojot normatīvo aktu prasības, var izsniegt ēkas pagaidu enegrosertifikātu vai ēkas energosertifikātu.

Ēkas energosertifikācija ir process, kas palīdz novērtēt ēkas esošo enerģijas bilanci, kā arī atrast iespējas enerģijas taupīšanai un ekspluatācijas izmaksu samazināšanai. Energosertifikācijas procesu veic:

 • Valsts un pašvaldību ēkām ar platību virs 250m²
 • Nododot ēku ekspluatācijā
 • Ēkas pārdošanas, izīrēšanas vai iznomāšanas gadījumos
 • Brīvprātīgi, t. i., ja īpašnieks ir pieņēmis tādu lēmumu

Energosertifikācijas veidi

Pastāv divi ēku energosertifikācijas veidi: pirmais veids paredz ekspluatējamās ēkas sertifikāciju (energosertifikāts), otrais – ekspluatācijā nododamas ēkas sertifikāciju (pagaidu energosertifikāts).

PAGAIDU ENERGOSERTIFIKĀTS

ENERGOSERTIFIKĀTS

Derīgs 3 gadus Derīgs 10 gadus
Balstīts uz tikai uz aprēķiniem Balstīts uz aprēķiniem un izmērītiem datiem
Obligāts nododot ēku ekspluatācijā Obligāts ES fondu līdzfinansējuma piesaistei
Nepieciešams jaunbūvētām un pārbūvētām ēkām Paredz uzlabošanas pasākumu izstrādi

Mūsu piedāvātie pakalpojumi

 1. ēkas energoefektivitātes novērtējums
 2. ēkas pagaidu energosertifikāts
 3. ēkas energosertifikāts
 4. ēkas termogrāfija un Blower Door tests (gaiscaurlaidības tests)
 5. konsultācijas energoefektivitātes jautājumos
 6. tehniskās dokumentācijas izstrāde ES līdzfinansējuma projektos
 7. iepirkumu nolikumu sagatavošana

Noderīga informācija:

Ekonomikas Ministrija par energosertifikātu

Altum par daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes programmu

13 gadu laikā 2437 projekti

Latvijas Mobilais Telefons SIA

Tehniskā apsekošana

Sadarbojoties ar SIA Efekta tika veikta ēkas Ropažu ielā 6 tehniskā apsekošana. Ar sniegto pakalpojuma kvalitāti esam vairāk nekā apmierināti, jo papildus pamatdarbam tika sniegti vērtīgi padomi turpmākiem soļiem ēkas uzturēšanas procesā.

Andrejs Šišovs
Ekspluatācijas dienesta direktors

Jelgavas tipogrāfija SIA

Uzņēmuma energoaudits

SIA Efekta komanda ir palīdzējusi mums veikt gan uzņēmuma energoauditu, gan saņemt CFLA atbalstu. Rezultātā salīdzinoši īsajā laika posmā esam īstenojuši arī daļu no pasākumiem, kas būtiski palielināja uzņēmuma energoefektivitātes rādītājus, samazinot kurināmā patēriņu un katlu mājas ekspluatācijas izmaksas.

Rodijs Trankalis
Valdes loceklis

Silviko SIA

Uzņēmuma energoaudits

SIA Efekta komanda ir palīdzējusi mums atrisināt vienlaicīgi divus jautājumus - veikt uzņēmuma energoauditu un palīdzēt saņemt CFLA atbalstu, īstenojot divus apjomīgus pasākumus, kas būtiski palielināja ražošanas procesu energoefektivitāti.

Jānis Bergs
Ražošanas vadītājs

Jūrmalas slimnīca SIA

Uzņēmuma energoaudits

Profesionālā attieksme un operatīvā palīdzība Likuma prasību izpildē. Papildus uzņēmuma energoaudita ieteikumiem esam saņēmuši arī divu ēku energosertifikātus, rezultātu prezentāciju un konsultācijas pēcizstrādes periodā.

Ieva Dzirne
Saimnieciski inženiertehniskās nodaļas vadītāja

Piesakies
konsultācijai

+371 26431341
info@efekta.lv

Aizpildi pieteikuma anketu un mūsu komanda ar Jums sazināsimies nākošo 24 stundu laikā vai uzreiz, kā saņems pieteikumu.

Atgādinājumi un aktualitātes ēku pārvaldniekiem un īpašniekiem

Īsi un kodolīgi informēsim Tevi par likuma izmaiņām un jaunumiem, kas saistīti ar energoefektivitāti un ēku pārvaldīšanu.

Jūsu personas dati ir pasargāti un netiks nodoti trešām personām vai pārdoti.