ISO 50001

ISO 50001 standarts nosaka energopārvaldības vadības sistēmas atbilstību starptautiskiem kritērijiem. SIA Efekta palīdz iegūt nepieciešamo sertifikātu un samazināt uzņēmuma enerģijas patēriņu. Sakārtojot energopārvaldības sistēmu, pozitīvi tiek ietekmēta gan uzņēmējdarbība, gan arī iekšējā vide.

13+

gadu pieredze

2437

veiksmīgi projekti
Piesakies konsultācijai

Kas ir ISO 50001 sertifikāts?

Vides stāvokļa kontekstā katram uzņēmumam jāparūpējas par klimatam draudzīgu darbību, neatkarīgi, vai uzņēmums tirgo preces vai pakalpojumus. Energoefektivitātes līmenis nosaka ne vien enerģijas patēriņa lietderīgumu, bet arī videi kaitīgo vielu izdales daudzumu. Tādēļ ikviens ir atbildīgs par kritērijiem atbilstošu energopārvaldības sistēmu pēc ISO 50001 standartizācijas.

Energopārvaldības sistēma ir instruments, ar kura palīdzību ir iespējams racionālāk un efektīvāk izmantot enerģiju. Instrumenta izveides mērķis ir enerģijas izmaksu samazināšana un savas konkurētspējas paaugstināšana. Lai sistēma atbilstu noteiktajiem standarta kritērijiem, uzņēmumam tā regulāri ir jāpilnveido, tomēr rezultātā ir daudz ieguvumu:

Izpratne par esošo stāvokli un mērķiem

Ieviešot energopārvaldības sistēmu tiks apzināti esošie energoefektivitātes rādītāji, tiks nosprausti mērķi to uzlabošanai un tiks izveidota monitoringa sistēma, kas ļaus kontrolēt mērķu īstenošanu.

Ražošanas procesu otpimizācija

Enerģijas racionālā un efektīvā izmantošana bieži vien ir cieši saistīta ar ražošanas procesu optimizāciju. Izpratne par ražošanas procesu efektivitāti ļaus komersantam izvērtēt uzlabošanas un investīciju iespējas.

Enerģijas patēriņa samazināšana

Kontrolējot procesu energoefektivitātes rādītājus komersantam būs iespēja atbilstoši reaģēt uz to izmaiņām, tādējādi kontrolējot arī enerģijas patēriņa līmeni. Palielinot ražošanas apjomus nav iespējams enerģijas patēriņu noturēt līdzšinējā līmenī, līdz ar to ir būtiski kontrolēt arī saražotās produkcijas daudzumu – īpatnējā enerģijas patēriņa samazināšana arī ir energoefektivitātes pasākums.

Reputācija un uzticība

Darbojoties saskaņā ar energopārvaldības sistēmu, uzņēmums iegūst papildus uzticību gan no saviem klientiem, gan no partneriem. Apziņa, ka uzņēmuma procesi ir sakārtoti ievieš uzticību un atzinīgu novērtējumu; gan no klientiem, gan no potenciālajiem partneriem.

Augstāka konkurētspēja

Darbība saskaņā ar energopārvaldības sistēmu nozīmē zemākas ražošanas un ēku uzturēšanas izmaksas, kas savukārt sniedz ievērojamu potenciālu ilgtermiņā palielināt arī peļņu.

Veicot problēmu optimizāciju un novēršot tās ilgtermiņā, Jūs iegūsiet:

ISO 50001 Energopārvaldības sistēmas sertifikātu

Sertifikācija nodrošina ne vien veiksmīgāku un progresīvu uzņēmuma darbību, bet arī prestižu novērtējumu, pateicoties starptautiski atzītu standartu ievērošanai un rūpīgai izpildei.

Izdevīgākas ražošanas izmaksas

Ražošanas izmaksas ir cieši saistītas ar enerģijas patēriņu. Zemas energoefektivitātes gadījumā ražošanas izmaksas automātiski palielināsies, radot zaudējumu Jūsu uzņēmumam. Savukārt, uzlabojot energoefektivitātes līmeni, ražošanas izmaksas manāmi kritīsies.

Enerģijas patēriņa samazināšanu

Enerģijas patēriņa regulācija ir svarīga ne vien uzņēmuma ekonomisko procesu izaugsmei, bet arī siltumnīcas efekta samazināšanai un aizkavēšanai. Pārlieku liels enerģijas patēriņš nesakārtotas energopārvaldības gadījumā izraisa smagas problēmas ilgtermiņā.

Labu reputāciju un uzticību – gan no klientiem, gan no partneriem

ISO 50001 sertifikācija piešķir Jums labu reputāciju, turklāt, ceļ uzticības līmeni klientu lokā. Apziņa, ka uzņēmuma iekšējie procesi ir sakārtoti ne vien paša uzņēmuma labumam, bet arī vides saudzēšanai, ievieš uzticību un atzinīgu novērtējumu; gan no klientiem, gan no potenciālajiem partneriem.

Videi draudzīgu uzņēmumu

Zema energoefektivitāte rada smagus vides bojājumus divu faktoru dēļ; pirmkārt, lieki iztērētā enerģija ir milzīgs zaudējums, pat, ja enerģija tiek uzskatīta kā neizsmeļams avots. Otrkārt, nesakārtota energopārvaldība rezultējas ar kaitīgo emisiju izdalīšanos, kas pastiprina globālās sasilšanas sekas. Paaugstināta energoefektivitāte, iegūta, vadoties pēc ISO 50001 standartiem, padara uzņēmumu par videi draudzīgu.

Augstāku konkurētspēju

ISO 50001 sertificētie uzņēmumi automātiski paceļas par vienu pakāpienu augstāk nekā tie, kuri nestrādā pēc šīs standartizācijas. Augstāku konkurētspēju nodrošina gan starptautiskā atzīšana, gan klientu uzticība un partneru acīs iegūtā reputācija.

Ekonomiskās izaugsmes potenciālu

Standartizēta energopārvaldība rezultējas ar ilgtermiņa ieguvumu ekonomiskajā lauciņā; lētākas ražošanas un ēku uzturēšanas izmaksas sniedz pamatīgu potenciālu palielināt peļņu ilgtermiņā, lai uzņēmums piedzīvotu strauju ekonomisko izaugsmi.

Biežāk uzdotie jautājumi

Informācija par starptautiskās standartizācijas principiem ir pieejama ISO interneta mājaslapā https://www.iso.org/home.html vai arī Latvijas Nacionālās standartizācijas institūcijas “Latvijas standarts” mājaslapā: https://www.lvs.lv/.

Ieviešot energopārvaldības sistēmu, uzņēmumam ir iespēja izvēlēties apstāties šaja posmā vai sertificēt ieviesto sistēmu. Šo procesu īsteno sertifikācijas iestāde, kas veic sistēmas auditu ar mērķi noteikt atbilstību standarta prasībām.

13 gadu laikā 2437 projekti

Latvijas Mobilais Telefons SIA

Tehniskā apsekošana

Sadarbojoties ar SIA Efekta tika veikta ēkas Ropažu ielā 6 tehniskā apsekošana. Ar sniegto pakalpojuma kvalitāti esam vairāk nekā apmierināti, jo papildus pamatdarbam tika sniegti vērtīgi padomi turpmākiem soļiem ēkas uzturēšanas procesā.

Andrejs Šišovs
Ekspluatācijas dienesta direktors

Jelgavas tipogrāfija SIA

Uzņēmuma energoaudits

SIA Efekta komanda ir palīdzējusi mums veikt gan uzņēmuma energoauditu, gan saņemt CFLA atbalstu. Rezultātā salīdzinoši īsajā laika posmā esam īstenojuši arī daļu no pasākumiem, kas būtiski palielināja uzņēmuma energoefektivitātes rādītājus, samazinot kurināmā patēriņu un katlu mājas ekspluatācijas izmaksas.

Rodijs Trankalis
Valdes loceklis

Silviko SIA

Uzņēmuma energoaudits

SIA Efekta komanda ir palīdzējusi mums atrisināt vienlaicīgi divus jautājumus - veikt uzņēmuma energoauditu un palīdzēt saņemt CFLA atbalstu, īstenojot divus apjomīgus pasākumus, kas būtiski palielināja ražošanas procesu energoefektivitāti.

Jānis Bergs
Ražošanas vadītājs

Jūrmalas slimnīca SIA

Uzņēmuma energoaudits

Profesionālā attieksme un operatīvā palīdzība Likuma prasību izpildē. Papildus uzņēmuma energoaudita ieteikumiem esam saņēmuši arī divu ēku energosertifikātus, rezultātu prezentāciju un konsultācijas pēcizstrādes periodā.

Ieva Dzirne
Saimnieciski inženiertehniskās nodaļas vadītāja

Piesakies
konsultācijai

+371 26431341
info@efekta.lv

Aizpildi pieteikuma anketu un mūsu komanda ar Jums sazināsimies nākošo 24 stundu laikā vai uzreiz, kā saņems pieteikumu.

Atgādinājumi un aktualitātes ēku pārvaldniekiem un īpašniekiem

Īsi un kodolīgi informēsim Tevi par likuma izmaiņām un jaunumiem, kas saistīti ar energoefektivitāti un ēku pārvaldīšanu.

Jūsu personas dati ir pasargāti un netiks nodoti trešām personām vai pārdoti.