Uzņēmuma energoaudits

Esam Latvijas nacionālā akreditācijas biroja akreditēts uzņēmums (sfērā: uzņēmumu energoaudits).

Obligātās likuma prasības par uzņēmuma energoauditu:

Kopš 2016. gada 29. marta ir stājies spēkā Energoefekitivtātes likums, kura mērķis ir energoresursu racionālā izmantošana un pārvaldība. Likums nosaka energoefektivitātes prasības komersantiem un to regulāriem energoauditem.

Lielie uzņēmumi tiek definēti kā:

 1. uzņēmums kuru darbinieku skaits pārsniedz 249;
 2. uzņēmums ar gada apgrozījumu kurš pārsniedz 50 miljonus eiro un gada bilance 43 miljonus eiro;
 3. uzņēmums, kuru elektroenerģijas patēriņš ir virs 500 MWh gadā.

pilno likuma definīciju lasiet šeit.

Zemāk Ekonomikas Ministrijas saite par uzņēmuma energoauditu.

https://em.gov.lv/lv/nozares_politika/energoefektivitate_un_siltumapgade/energoefektivitate/lielie_uznemumi_un_lielie_elektroenergijas_pateretaji/

Kas ir uzņēmuma energoaudits?

Uzņēmuma energoaudits ir process, kura laikā tiek auditēts uzņēmuma enerģijas patēriņš. Energoaudita laikā tiek noteikts kur, cik daudz un kāda veida enerģija tiek patērēta uzņēmumā. Energoaudita rezultātā tiek izstrādāta enerģijas patēriņa bāzes līnija un īpatnējie energoefektivitātes rādītāji, kas nākotnē, monitoringā laikā, ļaus vērtēt savu sniegumu pret iepriekšējiem periodiem. Energoaudits uzņēmumam dod iespēju atrast potenciālus energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus un samazināt izmaksas par enerģiju.

Kā mēs varam palīdzēt?

Terminu, sarežģīto definīciju un neskaitāmo paskaidrojumu kaudzē ir viegli apmaldīties. Mēs palīdzēsim izpildīt visas Energoefektivitātes likumā prasītās darbības, kas saistītas ar uzņēmuma energoauditu. Palīdzēsim izstrādāt uzņēmumu elektroenerģijas bilances.

Kādēļ izvēlēties tieši mūs?

 • Esam Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja (LATAK) akreditēta inspicēšanas institūcija sfērā "Uzņēmumu energoaudits".
 • Darbojamies saskaņā ar ieviesto kvalitātes vadības sistēmu, kas atbilst standarta LVS EN ISO 17020:2013 prasībām.
 • Mūsu komandā strādā neatkarīgie eksperti un sertificēti energoauditori ar ilggadēju pieredzi jebkādas sarežģītības pakāpes energoauditu izstrādē.
 • Energoaudita laikā tiek sniegts neatkarīgs viedoklis un tiek nodrošināta konfidencialitāte.
 • Saviem klientiem mēs piedāvājam plašu pakalpojumu spektru: jebkāda veida mērījumi, energoaudits, palīdzība ar projekta iesniegumiem un finansējuma piesaisti.

KO REZULTĀTĀ IEGUST KOMERSANTS?

 • Komersantam netiek piemērotā ikgadējā energoefektivitātes nodeva.
 • Kvalitatīvi un operatīvi veiktu, t.i. neizniekojot Jūsu vērtīgu laiku, uzņēmuma energoauditu.
 • Izstrādātu uzņēmuma energoaudita pārskatu, kas ļaus komersantam pieņemt lēmumus, balstoties uz katra ieteikta pasākuma atmaksāšanas laiku un potenciālu enerģijas ietaupījumu.
 • Ilgstošās sadarbības iespēju, t.i. palīdzība monitoringa laikā un ar atkārtota energoaudita veikšanu pēc 4 gadiem.
 • Uzņēmuma elektroenerģijas bilance.

Biežāk uzdotie jautājumi:

Kas ir energoefektivitāte?

Energoefektivitāte ir enerģijas patēriņa lietderība. Jo lietderīgāk un taupīgāk tiek izmantota enerģija, jo augstāka energoefektivitāte. Tas nenozīmē, ka energoefektivitāte paaugstināsies, ja mazāk lietosiet naktslampu vai retāk ieslēgsiet gaismu; energoefektivitāte ir atkarīga no izstrādātās komunikāciju sistēmas, kā arī ēkas kopējā stāvokļa.

Kas ir energoefektivitātes pasākumi?

Lai paaugstinātu energoefektivitāti, tiek veikti energoefektivitātes pasākumi; ēka tiek uzlabota, lai ietaupītu enerģiju un padarītu Jūsu dzīvi komfortablāku. Konkrēto pasākumu nepieciešamību noteiks speciālists, balstoties uz Jūsu objekta stāvokli un galvenajām problēmām.Izvēloties Efekta kompānijas energoauditu pakalpojumus, Jūs iegūsiet izdevīgākos un piemērotākos risinājumus!
Sazinies ar mums


NODERĪGĀ INFORMĀCIJA

LATAK akreditētās inspicēšanas institūcijas https://www.latak.gov.lv/index.php?option=com_institucijas&view=institucijas&type=I&Itemid=111&lang=lv

Ekonomikas Ministrijas saite par uzņēmuma energoauditu https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/energoefektivitate_un_siltumapgade/energoefektivitate/lielie_uznemumi_un_lielie_elektroenergijas_pateretaji/

Energoefektivitātes likums https://likumi.lv/doc.php?id=280932

KLIENTU ATSAUKSMES

atsauksme viens

Baltic International Bank AS

+ Banku sektora uzņēmuma energoaudits
+ ēku energosertifikācija

Ņemot vērā Energoefektivitātes likumā noteikto energoauditu iesniegšanas termiņu, SIA Efekta ar savu uzdevumu ir tikusi ļoti operatīvi un profesionāli, ievērojot gan mūsu vēlmes konfidencialitātes jautājumos, gan uzņēmuma attīstības plānus.

atsauksme viens

Irina Armanova

Nekustamo īpašumu attīstības projektu vadītāja

atsauksme viens

Jelgavas tipogrāfija SIA

+ Tipogrāfijas uzņēmuma energoaudits
+ Līdzfinansējuma piesaiste CFLA projektu atlasē

SIA Efekta komanda ir palīdzējusi mums veikt gan uzņēmuma energoauditu, gan saņemt CFLA atbalstu. Rezultātā salīdzinoši īsajā laika posmā esam īstenojuši arī daļu no pasākumiem, kas būtiski palielināja uzņēmuma energoefektivitātes rādītājus, samazinot kurināmā patēriņu un katlu mājas ekspluatācijas izmaksas.

atsauksme viens

Rodijs Trankalis

Valdes loceklis

atsauksme viens

Silviko SIA

+ Kokapstrādes uzņēmuma energoaudits
+ Līdzfinansējuma piesaiste CFLA projektu atlasē

SIA Efekta komanda ir palīdzējusi mums atrisināt vienlaicīgi divus jautājumus - veikt uzņēmuma energoauditu un palīdzēt saņemt CFLA atbalstu, īstenojot divus apjomīgus pasākumus, kas būtiski palielināja ražošanas procesu energoefektivitāti.

atsauksme viens

Aivars Melnalksnis

Ražošanas vadītājs

atsauksme viens

Jūrmalas slimnīca SIA

+ Daudzprofilu ārstniecības iestādes energoaudits
+ Ēku energosertifikācija

Profesionālā attieksme un operatīvā palīdzība Likuma prasību izpildē. Papildus uzņēmuma energoaudita ieteikumiem esam saņēmuši arī divu ēku energosertifikātus, rezultātu prezentāciju un konsultācijas pēcizstrādes periodā.

atsauksme viens

Ieva Dzirne

Saimnieciski inženiertehniskās nodaļas vadītāja

Skatīt visus pakalpojumus

+

gadu
pieredze

+

veiksmīgu
projektu

+

sadarbības
partneru

Jaunumi

Pilnveidots mājokļu iegādes atbalsta mehānisms

Pilnveidots mājokļu iegādes atbalsta mehānisms

Labas ziņas no Ekonomikas ministrijas - ir būtiski pilnveidots mājokļu iegādes un būvniecības atbalsta mehānisms. Lai veicinātu nacionālā dzīvojamā fonda renovāciju, valsts garantijas apmērs tiks palielināts par 5%, ja iegādājamās dzīvojamās telpas atbilst “A” ēku energoefektivitātes klasei vai ir gandrīz nulles enerģijas ēkas. Garantijas apmēra palielinājums par 5% būs stimulējošs faktors, lai sabiedrībā rastos lielāks pieprasījums pēc energoefektīviem mājokļiem, tādējādi arī paaugstinot sabiedrības dzīves kvalitāti un vienlaikus veicinot arī pašreizējo ēku atjaunošanas kvalitāti, sasniedzot...

Uzzināt vairāk

Zvani +371 26431341