Būvju tehniskā apsekošana

KAS IR BŪVJU TEHNISKĀ APSEKOŠANA?

Būvju tehniskā apsekošana saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem ir obligāts pasākums. Regularitāte un apsekošanas atzinuma nepieciešamība ir atkarīga no objekta izmantošanas funkcijām, stāvokļa un būvniecības procesu posmiem. Bieži vien tehniskā apsekošana tiek uztverta kā formāls pasākums, tomēr pēdējo gadu pieredze un Būvniecības valsts kontroles biroja izveide liek aizdomāties par šī pasākuma būtiskumu. Regulārās ēku apsekošanas sniegs gan drošības sajutu, gan uzticību no telpu lietotāju puses.

https://likumi.lv/ta/id/275010-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-405-15-buvju-tehniska-apsekosana-

Lai ēkas ekspluatācija būtu ne vien veiksmīga un ienesīga tās īpašniekam, bet arī droša un likumīga, nepieciešama kvalitatīva, periodiska būvju tehniskā apsekošana. Speciālistu slēdziens sniedz gan apstiprinājumu par ēkas izmantošanas atļauju, gan reputāciju un uzticību ārējās komunikācijas gadījumā. Turklāt, pateicoties drošas ekspluatācijas realizēšanai, ēkas vērtība un pieprasījums manāmi celsies.

Ēkas uzturēšanas darbi uzveļ smagu atbildības nastu; tās īpašniekam būve ne vien jāuztur labā funkcionālā vai vizuālajā stāvoklī, bet arī jāsaglabā tās drošība visu ēkas ekspluatācijas laiku. Būvju tehniskā apsekošana sniegs gan sirdsmieru un drošības sajūtu, gan uzticību no jebkuriem telpu patērētājiem: klientiem, darbiniekiem, iedzīvotājiem vai partneriem.

Ko ietver būvju tehniskā apsekošana?

Būvju tehniskā apsekošana nenozīmē vienkāršu “jā” vai “nē” optimāli drošai lietošanai; tā ietver vairākus nozīmīgus procesus gan problēmu noteikšanai un risināšanai, gan kopējā stāvokļa rūpīgai izvērtēšanai.

 • Rūpīga visu ēkas daļu mehāniskās izturības, nolietojuma un drošības novērtēšana;
 • Obligāta pirms atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas būvprojekta izstrādes, arī vienkāršotai ēkas fasādes atjaunošanai;
 • Nepieciešama daudzdzīvokļu ēkām, publiskajām un ražošanas ēkām;
 • būvju tehniskā apsekošana veic sertificēts un pieredzējis būvinženieris;
 • Ietver arī ēkas energoefektivitātes novērtējumu;
 • būvju tehniskā apsekošana ļauj laikus pamanīt un novērst bojājumus, kā arī efektivizēt atjaunošanas vai pārbūves procesu.

Būvju tehniskā apsekošana ietver:

 1. Būves un to daļu sistemātisku apsekošanu un novērtēšanu
 2. Kopējā ēkas stāvokļa noteikšanu
 3. Detaļās izskaidrotas informācijas sniegšanu par individuālu daļu stāvokli
 4. Spriedumu par ēkas atbilstību normatīvajiem aktiem
 5. Spriedumu par ēkas atbilstību būvniecības tehniskajiem kritērijiem
 6. Problēmu noteikšanu un izskaidrošanu
 7. Ieteikumus problēmu risināšanā
 8. Rekomendācijas ēku uzlabošanai ilgtermiņā
 9. Periodisku apsekošanu un slēdzienu sniegšanu

Būvju tehniskā apsekošana nepieciešama šādos gadījumos:

 1. Ēka ir bojāta dabas katastrofu rezultātā
 2. Ēkā ir noticis ugunsgrēks vai eksplozija
 3. Ēka tiek/tiks renovēta
 4. Tikko veikti renovācijas vai restaurācijas darbi
 5. Ēka ir jānodod ekspluatācijā
 6. Ir pagājis ilgs laiks kopš pēdējās apsekošanas
 7. Ir radušās aizdomas par problēmām

Svarīgi atcerēties, ka nepieciešama regulāra būvju tehniskā apsekošana pat gadījumos, kad šķiet, nekādu problēmu nav, un, ja arī ir, tās nespētu kaitēt ilgtermiņā. Par tehnisko problēmu nopietnību un akūtu nepieciešamību tās risināt var spriest tikai speciālists. Ikviens grib būt eksperts jebkurā nozarē, taču ar tik nopietnu aspektu, kā sabiedrības drošība jokot nedrīkst.

Kā mēs varam palīdzēt?

SIA "Efekta" komandā darbojas sertificēti būvinženieri, kas sniegs ne tikai profesionālus pakalpojumus, bet arī nepieciešamos skaidrojumus un atbildes uz Jūs interesējošajiem jautājumiem. Būvinženieru konsultācijas noderēs visdažādākajos gadījumos, piem. izstrādājot projektu, nododot ēku ekspluatācijā, preventīvos nolūkos utt. Mūsu būvinženieru pieredzē ir dažāda lieluma un dažādas sarežģītības objektus – no privātmājām līdz trešās grupas ēkām.

KĀDĒĻ IZVĒLĒTIES TIEŠI MŪS?

 • Ilggadēja pieredze ar jebkādas sarežģītības pakāpes objektu apsekošanu
 • Pieredze ES fondu līdzfinansējuma piesaistē projektu īstenošanai
 • Sertificēto būvinženieru komanda, kas savu pieredzi ir ieguvusi Latvijā un ārzemēs
 • Normatīviem aktiem atbilstošās tehniskās dokumentācijas izstrāde
 • Konsultācijas un atbildes uz Jūs interesējošajiem jautājumiem

MŪSU PIEDĀVĀTIE PAKALPOJUMI

 1. Tehniskās apsekošanas pakalpojumi
 2. Tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana saskaņā ar normatīvo aktu prasībām
 3. Būvprojektu ekspertīzes pakalpojumi
 4. Konsultācijas projektēšanas jautājumos un ieteikumi ēkas stāvokļa uzlabošanai
 5. Ēkas konstruktīvo elementu nolietojuma novērtējums
 6. Slodžu un cita veida aprēķini

Biežāk uzdotie jautājumi:

Kādām ēkām tiek veikta būvju tehniskā apsekošana?

Būvju tehniskā apsekošana ir jāveic ikvienai jau esošai ēkai vismaz reizi 10 gados. To pieprasa likums, lai nodrošinātu, ka ēkas ir drošas un lietošanai piemērotas.Piesakieties uz konsultāciju pie Efekta speciālistiem, un mēs sniegsim atbildes uz Jūsu jautājumiem un neskaidrībām. Uzticiet darbu profesionāļiem.
Sazinies ar mums


Noderīga informācija

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana" https://likumi.lv/ta/id/275010-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-405-15-buvju-tehniska-apsekosana-

KLIENTU ATSAUKSMES

atsauksme viens

Latvijas Mobilais Telefons SIA

+ Tehniskās apsekošanas atzinums 3.grupas ēkai

Sadarbojoties ar SIA Efekta tika veikta ēkas Ropažu ielā 6 tehniskā apsekošana. Ar sniegta pakalpojuma kvalitāti esam vairāk nekā apmierināti, jo papildus pamatdarbam tika sniegti vērtīgi padomi turpmākiem soļiem ēkas uzturēšanas procesā.

atsauksme viens

Andrejs Šišovs

Ekspluatācijas dienesta direktors

atsauksme viens

Transporta un sakaru institūts

+ Tehniskās apsekošanas atzinums institūta ēkai Lomonosova ielā 1

Pirms spert soļus ēkas atjaunošanas un pārbūves virzienā, ēkas novērtēšanai mēs pieaicinājām sertificētus ekspertus no SIA "Efekta", kas palīdzēja ar ēkas energosertifikāta un tehniskās apsekošanas atzinuma izstrādi.

atsauksme viens

Ģirts Eldmanis

Zinātniski pētnieciskās daļas vecākais projektu vadītājs

atsauksme viens

Dobeles un apkārtnes slimnīca SIA

+ Ēkas energosertifikāts un tehniskās apsekošanas atzinums Dobeles slimnīcas ēkai

Izstrādātā tehniskā dokumentācija, t.i. ēkas energosertifikāts un tehniskās apsekošanas atzinums, mums bija nepieciešama dalībai līdzfinansējuma programmā. Ar sadarbību ar SIA "Efekta" komandu esam apmierināti.

atsauksme viens

Juris Bogužs

Valdes priekšēdētājs

atsauksme viens

Jaunpils novada pašvaldība

+ Jaunpils pils ēkas tehniskās apsekošanas atzinums un energoaudits

Tehniskās apsekošanas un energoaudita izstrādes process tika ierosināts ar mērķi piesaistīt plānotiem pārbūves darbiem Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Ar speciālistu kompetenci un pieeju uzticētiem darbiem esam apmierināti.

atsauksme viens

Vija Zīverte

Attīstības nodaļas vadītāja

Skatīt visus pakalpojumus

+

gadu
pieredze

+

veiksmīgu
projektu

+

sadarbības
partneru

Jaunumi

Pilnveidots mājokļu iegādes atbalsta mehānisms

Pilnveidots mājokļu iegādes atbalsta mehānisms

Labas ziņas no Ekonomikas ministrijas - ir būtiski pilnveidots mājokļu iegādes un būvniecības atbalsta mehānisms. Lai veicinātu nacionālā dzīvojamā fonda renovāciju, valsts garantijas apmērs tiks palielināts par 5%, ja iegādājamās dzīvojamās telpas atbilst “A” ēku energoefektivitātes klasei vai ir gandrīz nulles enerģijas ēkas. Garantijas apmēra palielinājums par 5% būs stimulējošs faktors, lai sabiedrībā rastos lielāks pieprasījums pēc energoefektīviem mājokļiem, tādējādi arī paaugstinot sabiedrības dzīves kvalitāti un vienlaikus veicinot arī pašreizējo ēku atjaunošanas kvalitāti, sasniedzot...

Uzzināt vairāk

Zvani +371 26431341