Būvju tehniskā apsekošana

Kādēļ nepieciešama būvju tehniskā apsekošana?

Būvju tehniskā apsekošana tiek pieprasīta pēc likuma. Tā jāveic ikvienai būvei vismaz reizi 10 gados. Zemāk ir likums, kurā tas minēts, un tur redzams, pret ko tieši tas attiecas. https://likumi.lv/ta/id/275010-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-405-15-buvju-tehniska-apsekosana-

Lai ēkas ekspluatācija būtu ne vien veiksmīga un ienesīga tās īpašniekam, bet arī droša un likumīga, nepieciešama kvalitatīva, periodiska būvju tehniskā apsekošana. Speciālistu slēdziens sniedz gan apstiprinājumu par ēkas izmantošanas atļauju, gan reputāciju un uzticību ārējās komunikācijas gadījumā. Turklāt, pateicoties drošas ekspluatācijas realizēšanai, ēkas vērtība un pieprasījums manāmi celsies.

Ēkas uzturēšanas darbi uzveļ smagu atbildības nastu; tās īpašniekam būve ne vien jāuztur labā funkcionālā vai vizuālajā stāvoklī, bet arī jāsaglabā tās drošība visu ēkas ekspluatācijas laiku. Būvju tehniskā apsekošana sniegs gan sirdsmieru un drošības sajūtu, gan uzticību no jebkuriem telpu patērētājiem: klientiem, darbiniekiem, iedzīvotājiem vai partneriem.

Ko ietver būvju tehniskā apsekošana?

Būvju tehniskā apsekošana nenozīmē vienkāršu “jā” vai “nē” optimāli drošai lietošanai; tā ietver vairākus nozīmīgus procesus gan problēmu noteikšanai un risināšanai, gan kopējā stāvokļa rūpīgai izvērtēšanai.

 • Rūpīga visu ēkas daļu mehāniskās izturības, nolietojuma un drošības novērtēšana;
 • Obligāta pirms atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas būvprojekta izstrādes, arī vienkāršotai ēkas fasādes atjaunošanai;
 • Nepieciešama daudzdzīvokļu ēkām, publiskajām un ražošanas ēkām;
 • būvju tehniskā apsekošana veic sertificēts un pieredzējis būvinženieris;
 • Ietver arī ēkas energoefektivitātes novērtējumu;
 • būvju tehniskā apsekošana ļauj laikus pamanīt un novērst bojājumus, kā arī efektivizēt atjaunošanas vai pārbūves procesu.

Būvju tehniskā apsekošana ietver:

 1. Būves un to daļu sistemātisku apsekošanu un novērtēšanu
 2. Kopējā ēkas stāvokļa noteikšanu
 3. Detaļās izskaidrotas informācijas sniegšanu par individuālu daļu stāvokli
 4. Spriedumu par ēkas atbilstību normatīvajiem aktiem
 5. Spriedumu par ēkas atbilstību būvniecības tehniskajiem kritērijiem
 6. Problēmu noteikšanu un izskaidrošanu
 7. Ieteikumus problēmu risināšanā
 8. Rekomendācijas ēku uzlabošanai ilgtermiņā
 9. Periodisku apsekošanu un slēdzienu sniegšanu

Būvju tehniskā apsekošana nepieciešama šādos gadījumos:

 1. Ēka ir bojāta dabas katastrofu rezultātā
 2. Ēkā ir noticis ugunsgrēks vai eksplozija
 3. Ēka tiek/tiks renovēta
 4. Tikko veikti renovācijas vai restaurācijas darbi
 5. Ēka ir jānodod ekspluatācijā
 6. Ir pagājis ilgs laiks kopš pēdējās apsekošanas
 7. Ir radušās aizdomas par problēmām

Svarīgi atcerēties, ka nepieciešama regulāra būvju tehniskā apsekošana pat gadījumos, kad šķiet, nekādu problēmu nav, un, ja arī ir, tās nespētu kaitēt ilgtermiņā. Par tehnisko problēmu nopietnību un akūtu nepieciešamību tās risināt var spriest tikai speciālists. Ikviens grib būt eksperts jebkurā nozarē, taču ar tik nopietnu aspektu, kā sabiedrības drošība jokot nedrīkst.

Kā mēs varam palīdzēt?

Mūsu speciālistu komanda sniegs Jums gan novērtējumu par būves tehnisko stāvokli, gan sīki detalizētu informāciju par nepieciešamajiem pasākumiem drošības panākšanai. Mēs pārliecināsimies, ka dokumentācija un ēkas tehniskais stāvoklis atbilst nepieciešamajiem kritērijiem un normatīvajiem aktiem, kā arī sniegsim palīdzību nesakritību risināšanā.

Nekādu slēptu nosacījumu vai sarežģījumu. Efekta komanda strādā kvalitatīvi un operatīvi. Mēs noteiksim un izanalizēsim radušās riska situācijas un darīsim visu, lai palīdzētu Jums tās risināt!

Kādēļ izvēlēties tieši Efekta pakalpojumus?

 • Mūsu eksperti ir ieguvuši gan teorētiskās zināšanas, gan praktisko pieredzi
 • Jūs iegūsiet detalizētu informāciju par tehnisko novērtējumu
 • Mēs rūpīgi paskaidrosim problēmu cēloņus un labākos risinājumus veicot būvju tehnisko apsekošanu

Biežāk uzdotie jautājumi:

Kādām ēkām tiek veikta būvju tehniskā apsekošana?

Būvju tehniskā apsekošana ir jāveic ikvienai jau esošai ēkai vismaz reizi 10 gados. To pieprasa likums, lai nodrošinātu, ka ēkas ir drošas un lietošanai piemērotas.Piesakieties uz konsultāciju pie Efekta speciālistiem, un mēs sniegsim atbildes uz Jūsu jautājumiem un neskaidrībām. Uzticiet darbu profesionāļiem.
Sazinies ar mums

Skatīt visus pakalpojumus

+

gadu
pieredze

+

veiksmīgu
projektu

+

sadarbības
partneru

Jaunumi

Energoefektivitātes nodevas atgūšana

Energoefektivitātes nodevas atgūšana

Komersanti, kas ir saņēmuši lēmumus par energoefektivitātes nodevu, ir tiesīgi vērsties Ekonomikas ministrijā ar attiecīgu iesniegumu par de minimis atbalsta piešķiršanu, balstoties uz kuru EM vērtēs iespēju atbrīvot komersantu no energoefektivitātes nodevas samaksas.

Uzzināt vairāk

Klienti un Sadarbības partneri