Energosertifikāts

Energoefektivitātes novērtējums tiek izstrādāts gan ēkām, gan iekārtām un ražošanas procesiem. Ēkas energoefektivitātes novērtējums ir viena no būvprojekta sastāvdaļām, kas ir nepieciešama projektējot jaunbūvi un veicot ēkas pārbūvi vai atjaunošanu. Novērtējums palīdz pārbaudīt projekta risinājumu atbilstību spēkā esošiem normatīviem aktiem un mūsdienu prasībām ēku energoefektivitātes jomā. Energoefektivitātes novērtējuma rezultātā, ievērojot normatīvo aktu prasības, var izsniegt ēkas pagaidu enegrosertifikātu vai ēkas energosertifikātu.

KAS IR ĒKAS ENERGOSERTIFIKĀTS?

Ēkas energosertifikācija ir process, kas palīdz novērtēt ēkas esošo enerģijas bilanci, kā arī atrast iespējas enerģijas taupīšanai un ekspluatācijas izmaksu samazināšanai. Energosertifikācijas procesu veic:

 1. Valsts un pašvaldību ēkām ar platību virs 250m2
 2. Nododot ēku ekspluatācija
 3. Ēkas pārdošanas, izīrēšanas vai iznomāšanas gadījumos
 4. Brīvprātīgi, t.i. ja īpašnieks ir pieņēmis tādu lēmumu

Pastāv divi ēku energosertifikācijas veidi: pirmais veids paredz ekspluatējamās ēkas sertifikāciju (energosertifikāts), otrais – ekspluatācijā nododamas ēkas sertifikāciju (pagaidu energosertifikāts).

PAGAIDU ENERGOSERTIFIKĀTS

ENERGOSERTIFIKĀTS

Derīgs 3 gadus Derīgs 10 gadus
Balstīts uz tikai uz aprēķiniem Balstīts uz aprēķiniem un izmērītiem datiem
Obligāts nododot ēku ekspluatācijā Obligāts ES fondu līdzfinansējuma piesaistei
Nepieciešams jaunbūvētām un pārbūvētām ēkām Paredz uzlabošanas pasākumu izstrādi

MŪSU PIEDĀVĀTIE PAKALPOJUMI

 • ēkas energoefektivitātes novērtējums
 • ēkas pagaidu energosertifikāts
 • ēkas energosertifikāts
 • ēkas termogrāfija un Blower Door (jeb gaiscaurlaidības) tests
 • konsultācijas energoefektivitātes jautājumos
 • tehniskās dokumentācijas izstrāde ES līdzfinansējuma projektos
 • iepirkumu nolikumu sagatavošana

Piesakieties uz konsultāciju pie mūsu speciālistiem, un Jūs iegūsiet ne vien skaidrību un izpratni par termogrāfijas procesiem, bet arī pamatotas atbildes uz Jūsu jautājumiem.
Sazinies ar mums


NODERĪGĀ INFORMĀCIJA

Ekonomikas Ministrija par energosertifikātu https://www.em.gov.lv/files/majokli/Ekas%20energoefektivitates%20novertejums%20aprekinatajai%20energoefektivitatei%20(002).jpg

Altum par daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes programmu https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/energoefektivitate/daudzdzivoklu-maju-energoefektivitate-pamatinformacija/par-programmu/

Skatīt visus pakalpojumus

+

gadu
pieredze

+

veiksmīgu
projektu

+

sadarbības
partneru

Jaunumi

Klienti un Sadarbības partneri