Latvijas Universitātes iekštelpu un fasādes lāzerskenējuma apjoms, izveidots punktu mākonis - EfektaLatvijas Universitātes iekštelpu un fasādes lāzerskenējuma apjoms, izveidots punktu mākonis

Latvijas Universitātes 3D punktu mākonis

Apraksts

Latvijas Universitātes centrālās ēkas Raiņa bulvārī 19, Rīgā, 3D skenēšana tika veikta visam pirmā stāva, pagrabstāva un fasādes apjomam, izveidojot apjomīgu, taču ļoti detalizētu faktisku ēkas uzmērījumu.

3D griezuma modelis

Apraksts

Ēkas skenēšanas process sastāv no desmitiem, lielāku objektu gadījumā, simtiem, individuāli uzņemtām skenējuma pozīcijām. Pēc faktiskā objekta skenēšanas iegūtie dati tiek apstrādāti un sareģistrēti vienā datu kopumā, tos attīrot no nevajadzīgajiem punktiem. Kā gala materiāls tiek nodots sareģistrēts un attīrīts punktu mākonis.

No punktu mākoņa fragmenta izveidots mesh plakņu modelis

Apraksts

Piemērs tam, ka no punktu mākoņa arī ir iespējams izveidot mesh plakņu modeli