University of Latvia. The extent of the laser scanning of the interior and facade , from which the point cloud was created - EfektaUniversity of Latvia. The extent of the laser scanning of the interior and facade , from which the point cloud was created

3D punktu mākonis Nacionālajai Bibliotēkai

Description

Latvijas Universitātes centrālās ēkas Raiņa bulvārī 19, Rīgā, 3D skenēšana tika veikta visam pirmā stāva, pagrabstāva un fasādes apjomam, izveidojot apjomīgu, taču ļoti detalizētu faktisku ēkas uzmērījumu.

3D griezuma modelis

Description

Ēkas skenēšanas process sastāv no desmitiem, lielāku objektu gadījumā, simtiem, individuāli uzņemtām skenējuma pozīcijām. Pēc faktiskā objekta skenēšanas iegūtie dati tiek apstrādāti un sareģistrēti vienā datu kopumā, tos attīrot no nevajadzīgajiem punktiem. Kā gala materiāls tiek nodots sareģistrēts un attīrīts punktu mākonis.

Description

Latvijas Universitates apraksts