Tilta balsta veidnis - EfektaTilta balsta veidnis

3D mesh plakņu modelis fiziskam veidnim

Apraksts

Lai nodrošinātu atbilstošu veidņa formu, veicām detalizētu skenēšanas procesu, kuru pēcapstrādē savietoja ar plānoto veidņa modeli, fiksējot neprecizitātes, kuras bija iespējams novērst, pirms veidnis tika pielietots dabā.

3D CAD modelis

Apraksts

Šeit ir redzams plānotais 3D modelis.