Latvijas onkoloģijas centrs. Apjomīga ēkas uzmērīšana BIM projekta modeļa izstrādei - EfektaLatvijas onkoloģijas centrs. Apjomīga ēkas uzmērīšana BIM projekta modeļa izstrādei

3D punktu mākonis

Apraksts

Onkoloģijas centra ēka un teritorijas skenēšana tika veikta apjomīgai daļai – vairākiem virszemes stāviem, pazemes stāvam kā arī lifta šahtām visā to augstumā, fiksējot to vertikalitāti.

Apraksts