Visi Elementi - Efekta

Uzņēmuma Energoaudits

Kopš 2016. gada 29. marta ir stājies spēkā Energoefekitivtātes likums, kura mērķis ir energoresursu racionālā izmantošana un pārvaldība. Likums nosaka energoefektivitātes prasības komersantiem un to regulāriem energoauditem.

13+

gadu pieredze

2437

veiksmīgi projekti
Piesakies konsultācijai

Obligātās likuma prasības par uzņēmuma energoauditu:

Elektroenerģija no patērētāja viedokļa ir viens no dārgākiem enerģijas veidiem. Tomēr mājsaimniecības un rūpniecības eksistence nav iedomājama bez elektroenerģijas. Līdz ar to pasākumi, kas palīdzēs ietaupīt tieši elektroenerģiju ir ļoti būtiski energoefektivitātes uzlabošanā.

Nevar uzlabot to, kas nav izmērīts. Līdz ar to elektriskie mērījumi palīdz iegūt informāciju par elektrotīklu patieso tehnisko stāvokli, konstatēt elektriskā aprīkojuma defektus, kas var izraisīt avārijas un ugunsbīstamas situācijas, kā arī izvirzīt mērķus uzlabošanai. Visu elektrisko mērījumu veikšanai ir nepieciešami gan atbilstošās kompetences specialists, gan speciālās iekārtas.

Apakšvirsraksta paraugs

Elektroenerģija no patērētāja viedokļa ir viens no dārgākiem enerģijas veidiem. Tomēr mājsaimniecības un rūpniecības eksistence nav iedomājama bez elektroenerģijas. Līdz ar to pasākumi, kas palīdzēs ietaupīt tieši elektroenerģiju ir ļoti būtiski energoefektivitātes uzlabošanā.

Uzņēmuma Energoaudita process

1. Inspekcija

Elektroenerģija no patērētāja viedokļa ir viens no dārgākiem enerģijas veidiem. Tomēr mājsaimniecības un rūpniecības eksistence nav iedomājama bez elektroenerģijas. Līdz ar to pasākumi, kas palīdzēs ietaupīt tieši elektroenerģiju ir ļoti būtiski energoefektivitātes uzlabošanā.

Padoms

Elektroenerģija no patērētāja viedokļa ir viens no dārgākiem enerģijas veidiem. Tomēr mājsaimniecības un rūpniecības eksistence nav iedomājama bez elektroenerģijas.

2. Mērījumu veikšana

Elektroenerģija no patērētāja viedokļa ir viens no dārgākiem enerģijas veidiem. Tomēr mājsaimniecības un rūpniecības eksistence nav iedomājama bez elektroenerģijas. Līdz ar to pasākumi, kas palīdzēs ietaupīt tieši elektroenerģiju ir ļoti būtiski energoefektivitātes uzlabošanā.

3. Sertifikāta izveide

Elektroenerģija no patērētāja viedokļa ir viens no dārgākiem enerģijas veidiem. Tomēr mājsaimniecības un rūpniecības eksistence nav iedomājama bez elektroenerģijas. Līdz ar to pasākumi, kas palīdzēs ietaupīt tieši elektroenerģiju ir ļoti būtiski energoefektivitātes uzlabošanā.

3D lāzerskenēšana

Obligātās likuma prasības par uzņēmuma energoauditu Obligātās likuma prasības par uzņēmuma energoauditu.

Blower door tests

Obligātās likuma prasības par uzņēmuma energoauditu Obligātās likuma prasības par uzņēmuma energoauditu.

Termogrāfija

Obligātās likuma prasības par uzņēmuma energoauditu Obligātās likuma prasības par uzņēmuma energoauditu.

Elektriskie mērījumi

Obligātās likuma prasības par uzņēmuma energoauditu Obligātās likuma prasības par uzņēmuma energoauditu.

13 gadu laikā 2437 projekti

 


Efekta komanda ir palīdzējusi mums atrisināt vienlaicīgi divus jautājumus - veikt uzņēmuma energoauditu un palīdzēt saņemt CFLA atbalstu, īstenojot divus apjomīgus pasākumus, kas būtiski palielināja ražošanas procesu energoefektivitāti.

Jānis Bergs
Ražošanas vadītājs
Latvijas Nacionālā Bibliotēka

Tirgus izpētes rezultātā Efekta esam uzrunājuši energoefektivitātes jautājumos gan par ēku energosertifikāciju, gan par potenciālu ES fondu līdzfinansējuma piesaisti. Var uzslavēt komandas profesionālo un individuālo pieeju katram objektam, kā arī spēju pielāgot izpildes termiņus iestādes personīgām vajadzībām un plāniem.

Juris Ģiedris
Inženiertehniskās nodaļas vadītājs

Profesionālā attieksme un operatīvā palīdzība Likuma prasību izpildē. Papildus Energopārvaldības sistēmas ieviešanai esam saņēmuši arī vērtīgus padomus un palīdzību sistēmas sertifikācijas procesā.

Iluta Rasa
Direktora vietniece

Efekta komanda ir palīdzējusi mums veikt gan uzņēmuma energoauditu, gan saņemt CFLA atbalstu. Rezultātā salīdzinoši īsajā laika posmā esam īstenojuši arī daļu no pasākumiem, kas būtiski palielināja uzņēmuma energoefektivitātes rādītājus, samazinot kurināmā patēriņu un katlu mājas ekspluatācijas izmaksas.

Rodijs Trankalis
Valdes loceklis

Izstrādātā tehniskā dokumentācija, t.i. ēkas energosertifikāts un tehniskās apsekošanas atzinums, mums bija nepieciešama dalībai līdzfinansējuma programmā. Ar sadarbību ar Efekta komandu esam apmierināti.

Juris Bogužs
Valdes priekšēdētājs
Latvijas Mobilais Telefons

Sadarbojoties ar Efekta tika veikta ēkas Ropažu ielā 6 tehniskā apsekošana. Ar sniegta pakalpojuma kvalitāti esam vairāk nekā apmierināti, jo papildus pamatdarbam tika sniegti vērtīgi padomi turpmākiem soļiem ēkas uzturēšanas procesā.

Andrejs Šišovs
Ekspluatācijas dienesta direktors
Valmiermuižas Alus

Energopārvaldības sistēmas ieviešana bija stratēģisks solis ar mērķi optimizēt savas energoresursu izmaksas un izpildīt Energoefektivitātes likuma prasības. Noteikti var uzslāvēt Efekta komandas atbildīgu pieeju uzticētiem darbiem un visu termiņu ievērošanu.

Ainārs Mačivka
Ražošanas vadītājs

Efekta VNĪ ēku energosertifikācijas procesā izstrādā arī papildus dokumentāciju - apkures katlu pārbaudes aktus, tehniskās apsekošanas atzinumus, kā arī gaisa kondicionēšanas sistēmas pārbaudes aktus. Ņemot vērā stratēģiskas nozīmes objektu statusu un citus apstākļus, ar līdzšinējo sadarbības pieredzi esam ļoti apmierināti!

Dzintars Grasmanis
Energoauditors
Latvijas Mākslas Akadēmija

Efekta pēc Latvijas Mākslas akadēmijas pasūtījuma veica ēku Kalpaka bulvārī 13, Rīgā energosertifikāciju. Darbinieki savus pienākumus veikuši atbildīgi, ātri un atbilstoši noslēgtajam līgumam. Ar SIA "Efekta" ir patīkami un viegli risināt jautājumus, kas sistīti ar energoefektivitāti un uzņēmums ir sevi apliecinājis kā uzticamu sadarbības partneri.

Arnis Meijers
Tehniskais direktors

Ņemot vērā Energoefektivitātes likumā noteikto Energopārvaldības sistēmu iesniegšanas termiņu, SIA Efekta komanda ar savu uzdevumu ir tikusi ļoti operatīvi un profesionāli, ievēroja mūsu vēlmes konfidencialitātes jautājumos, kā arī integrēja sistēmā mūsu attīstības plānus.

Jānis Bērziņš
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas daļas vadītājs

13 gadu laikā 2437 projekti

 


Efekta komanda ir palīdzējusi mums atrisināt vienlaicīgi divus jautājumus - veikt uzņēmuma energoauditu un palīdzēt saņemt CFLA atbalstu, īstenojot divus apjomīgus pasākumus, kas būtiski palielināja ražošanas procesu energoefektivitāti.

Jānis Bergs
Ražošanas vadītājs
Latvijas Nacionālā Bibliotēka

Tirgus izpētes rezultātā Efekta esam uzrunājuši energoefektivitātes jautājumos gan par ēku energosertifikāciju, gan par potenciālu ES fondu līdzfinansējuma piesaisti. Var uzslavēt komandas profesionālo un individuālo pieeju katram objektam, kā arī spēju pielāgot izpildes termiņus iestādes personīgām vajadzībām un plāniem.

Juris Ģiedris
Inženiertehniskās nodaļas vadītājs

Profesionālā attieksme un operatīvā palīdzība Likuma prasību izpildē. Papildus Energopārvaldības sistēmas ieviešanai esam saņēmuši arī vērtīgus padomus un palīdzību sistēmas sertifikācijas procesā.

Iluta Rasa
Direktora vietniece

Efekta komanda ir palīdzējusi mums veikt gan uzņēmuma energoauditu, gan saņemt CFLA atbalstu. Rezultātā salīdzinoši īsajā laika posmā esam īstenojuši arī daļu no pasākumiem, kas būtiski palielināja uzņēmuma energoefektivitātes rādītājus, samazinot kurināmā patēriņu un katlu mājas ekspluatācijas izmaksas.

Rodijs Trankalis
Valdes loceklis

Izstrādātā tehniskā dokumentācija, t.i. ēkas energosertifikāts un tehniskās apsekošanas atzinums, mums bija nepieciešama dalībai līdzfinansējuma programmā. Ar sadarbību ar Efekta komandu esam apmierināti.

Juris Bogužs
Valdes priekšēdētājs
Latvijas Mobilais Telefons

Sadarbojoties ar Efekta tika veikta ēkas Ropažu ielā 6 tehniskā apsekošana. Ar sniegta pakalpojuma kvalitāti esam vairāk nekā apmierināti, jo papildus pamatdarbam tika sniegti vērtīgi padomi turpmākiem soļiem ēkas uzturēšanas procesā.

Andrejs Šišovs
Ekspluatācijas dienesta direktors
Valmiermuižas Alus

Energopārvaldības sistēmas ieviešana bija stratēģisks solis ar mērķi optimizēt savas energoresursu izmaksas un izpildīt Energoefektivitātes likuma prasības. Noteikti var uzslāvēt Efekta komandas atbildīgu pieeju uzticētiem darbiem un visu termiņu ievērošanu.

Ainārs Mačivka
Ražošanas vadītājs

Efekta VNĪ ēku energosertifikācijas procesā izstrādā arī papildus dokumentāciju - apkures katlu pārbaudes aktus, tehniskās apsekošanas atzinumus, kā arī gaisa kondicionēšanas sistēmas pārbaudes aktus. Ņemot vērā stratēģiskas nozīmes objektu statusu un citus apstākļus, ar līdzšinējo sadarbības pieredzi esam ļoti apmierināti!

Dzintars Grasmanis
Energoauditors
Latvijas Mākslas Akadēmija

Efekta pēc Latvijas Mākslas akadēmijas pasūtījuma veica ēku Kalpaka bulvārī 13, Rīgā energosertifikāciju. Darbinieki savus pienākumus veikuši atbildīgi, ātri un atbilstoši noslēgtajam līgumam. Ar SIA "Efekta" ir patīkami un viegli risināt jautājumus, kas sistīti ar energoefektivitāti un uzņēmums ir sevi apliecinājis kā uzticamu sadarbības partneri.

Arnis Meijers
Tehniskais direktors

Ņemot vērā Energoefektivitātes likumā noteikto Energopārvaldības sistēmu iesniegšanas termiņu, SIA Efekta komanda ar savu uzdevumu ir tikusi ļoti operatīvi un profesionāli, ievēroja mūsu vēlmes konfidencialitātes jautājumos, kā arī integrēja sistēmā mūsu attīstības plānus.

Jānis Bērziņš
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas daļas vadītājs

Jaunumi

Atvieglots ēku atjaunošanas un pārbūves būvniecības process

2022.gada 11.janvāra Ministru kabineta sēdē tika apstiprināti grozījumi ēku būvnoteikumos. Grozījumi paredz vienkāršot ēku vai to daļu atjaunošanas un pārbūvju saskaņošanu, tādējādi veicinot ātrāku un efektīvāku būvniecības procesu. Grozījumi ēku būvnoteikumos stāsies spēkā šā gada 1. martā.

11.01.2022.

Uzņēmējiem liela interese par zaļo inovāciju ieviešanu Norvēģijas ...

LIAA atbalstam zaļo inovāciju un IT risinājumu ieviešanai jaunu produktu ražošanā pieteikumus iesnieguši 63 uzņēmumi par kopējo atbalsta summu 42,6 miljoni eiro

11.01.2022.

Jauna kārtība ēku energoefektivitātes aprēķināšanai un ēku ...

Apstiprināti jauni Ministru kabineta noteikumi Nr.222 "Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi", kas stāsies spēkā 2021.gada 16.aprīlī.

11.01.2022.

Elektroenerģijas patēriņa bilance jāiesniedz līdz 28.februārim!

Atgādinājums par ikgadējām elektroenerģijas patēriņa bilancēm, kas jāiesniedz Būvniecības valsts kontroles birojam (BVKB) līdz 2021.gada 28.februārim!

11.01.2022.

Uzņēmuma Energoaudita Infografiks

Biežāk uzdotie jautājumi

Lai paaugstinātu energoefektivitāti, tiek veikti energoefektivitātes pasākumi; ēka tiek uzlabota, lai ietaupītu enerģiju un padarītu Jūsu dzīvi komfortablāku. Konkrēto pasākumu nepieciešamību noteiks speciālists, balstoties uz Jūsu objekta stāvokli un galvenajām problēmām.

Komersantam netiek piemērotā ikgadējā energoefektivitātes nodeva. Kvalitatīvi un operatīvi veiktu, t.i. neizniekojot Jūsu vērtīgu laiku, uzņēmuma energoauditu. Izstrādātu uzņēmuma energoaudita pārskatu, kas ļaus komersantam pieņemt lēmumus, balstoties uz katra ieteikta pasākuma atmaksāšanas laiku un potenciālu enerģijas ietaupījumu. Ilgstošās sadarbības iespēju, t.i. palīdzība monitoringa laikā un ar atkārtota energoaudita veikšanu pēc 4 gadiem. Uzņēmuma elektroenerģijas bilance.

Esam Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja (LATAK) akreditēta inspicēšanas institūcija sfērā "Uzņēmumu energoaudits". Darbojamies saskaņā ar ieviesto kvalitātes vadības sistēmu, kas atbilst standarta LVS EN ISO 17020:2013 prasībām. Mūsu komandā strādā neatkarīgie eksperti un sertificēti energoauditori ar ilggadēju pieredzi jebkādas sarežģītības pakāpes energoauditu izstrādē. Energoaudita laikā tiek sniegts neatkarīgs viedoklis un tiek nodrošināta konfidencialitāte. Saviem klientiem mēs piedāvājam plašu pakalpojumu spektru: jebkāda veida mērījumi, energoaudits, palīdzība ar projekta iesniegumiem un finansējuma piesaisti.

Terminu, sarežģīto definīciju un neskaitāmo paskaidrojumu kaudzē ir viegli apmaldīties. Mēs palīdzēsim izpildīt visas Energoefektivitātes likumā prasītās darbības, kas saistītas ar uzņēmuma energoauditu. Palīdzēsim izstrādāt uzņēmumu elektroenerģijas bilances.

Uzņēmuma energoaudits ir process, kura laikā tiek auditēts uzņēmuma enerģijas patēriņš. Energoaudita laikā tiek noteikts kur, cik daudz un kāda veida enerģija tiek patērēta uzņēmumā. Energoaudita rezultātā tiek izstrādāta enerģijas patēriņa bāzes līnija un īpatnējie energoefektivitātes rādītāji, kas nākotnē, monitoringā laikā, ļaus vērtēt savu sniegumu pret iepriekšējiem periodiem. Energoaudits uzņēmumam dod iespēju atrast potenciālus energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus un samazināt izmaksas par enerģiju.

Piesakies
konsultācijai

+371 26431341
[email protected]

Aizpildi pieteikuma anketu un mūsu komanda ar Jums sazināsimies nākošo 24 stundu laikā vai uzreiz, kā saņems pieteikumu.

Atgādinājumi un aktualitātes ēku pārvaldniekiem un īpašniekiem

Īsi un kodolīgi informēsim Tevi par likuma izmaiņām un jaunumiem, kas saistīti ar energoefektivitāti un ēku pārvaldīšanu.

Jūsu personas dati ir pasargāti un netiks nodoti trešām personām vai pārdoti.