Kas ir ISO 50001 Energopārvaldības sistēma?

Vides stāvokļa kontekstā katram uzņēmumam jāparūpējas par klimatam draudzīgu darbību, neatkarīgi, vai uzņēmums tirgo preces vai pakalpojumus. Energoefektivitātes līmenis nosaka ne vien enerģijas patēriņa lietderīgumu, bet arī videi kaitīgo vielu izdales daudzumu. Tādēļ ikviens ir atbildīgs par kritērijiem atbilstošu energopārvaldības sistēmu pēc ISO 50001 standartizācijas.

Energopārvaldības sistēma ir instruments, ar kura palīdzību ir iespējams racionālāk un efektīvāk izmantot enerģiju. Instrumenta izveides mērķis ir enerģijas izmaksu samazināšana un savas konkurētspējas paaugstināšana. Lai sistēma atbilstu noteiktajiem standarta kritērijiem, uzņēmumam tā regulāri ir jāpilnveido, tomēr rezultātā ir daudz ieguvumu:

IZPRATNE PAR ESOŠO STĀVOKLI UN MĒRĶIEM

Ieviešot energopārvaldības sistēmu tiks apzināti esošie energoefektivitātes rādītāji, tiks nosprausti mērķi to uzlabošanai un tiks izveidota monitoringa sistēma, kas ļaus kontrolēt mērķu īstenošanu.

RAŽOŠANAS PROCESU OTPIMIZĀCIJA

Enerģijas racionālā un efektīvā izmantošana bieži vien ir cieši saistīta ar ražošanas procesu optimizāciju. Izpratne par ražošanas procesu efektivitāti ļaus komersantam izvērtēt uzlabošanas un investīciju iespējas.

ENERĢIJAS PATĒRIŅA SAMAZINĀŠANA

Kontrolējot procesu energoefektivitātes rādītājus komersantam būs iespēja atbilstoši reaģēt uz to izmaiņām, tādējādi kontrolējot arī enerģijas patēriņa līmeni. Palielinot ražošanas apjomus nav iespējams enerģijas patēriņu noturēt līdzšinējā līmenī, līdz ar to ir būtiski kontrolēt arī saražotās produkcijas daudzumu – īpatnējā enerģijas patēriņa samazināšana arī ir energoefektivitātes pasākums.

REPUTĀCIJA UN UZTICĪBA

Darbojoties saskaņā ar energopārvaldības sistēmu, uzņēmums iegūst papildus uzticību gan no saviem klientiem, gan no partneriem. Apziņa, ka uzņēmuma procesi ir sakārtoti ievieš uzticību un atzinīgu novērtējumu; gan no klientiem, gan no potenciālajiem partneriem.

AUGSTĀKA KONKURĒTSPĒJA

Darbība saskaņā ar energopārvaldības sistēmu nozīmē zemākas ražošanas un ēku uzturēšanas izmaksas, kas savukārt sniedz ievērojamu potenciālu ilgtermiņā palielināt arī peļņu.

Veicot problēmu optimizāciju un novēršot tās ilgtermiņā, Jūs iegūsiet:

ISO 50001 Energopārvaldības sistēmas sertifikātu

Sertifikācija nodrošina ne vien veiksmīgāku un progresīvu uzņēmuma darbību, bet arī prestižu novērtējumu, pateicoties starptautiski atzītu standartu ievērošanai un rūpīgai izpildei.

Izdevīgākas ražošanas izmaksas

Ražošanas izmaksas ir cieši saistītas ar enerģijas patēriņu. Zemas energoefektivitātes gadījumā ražošanas izmaksas automātiski palielināsies, radot zaudējumu Jūsu uzņēmumam. Savukārt, uzlabojot energoefektivitātes līmeni, ražošanas izmaksas manāmi kritīsies.

Enerģijas patēriņa samazināšanu

Enerģijas patēriņa regulācija ir svarīga ne vien uzņēmuma ekonomisko procesu izaugsmei, bet arī siltumnīcas efekta samazināšanai un aizkavēšanai. Pārlieku liels enerģijas patēriņš nesakārtotas energopārvaldības gadījumā izraisa smagas problēmas ilgtermiņā.

Labu reputāciju un uzticību – gan no klientiem, gan no partneriem

ISO 50001 sertifikācija piešķir Jums labu reputāciju, turklāt, ceļ uzticības līmeni klientu lokā. Apziņa, ka uzņēmuma iekšējie procesi ir sakārtoti ne vien paša uzņēmuma labumam, bet arī vides saudzēšanai, ievieš uzticību un atzinīgu novērtējumu; gan no klientiem, gan no potenciālajiem partneriem.

Videi draudzīgu uzņēmumu

Zema energoefektivitāte rada smagus vides bojājumus divu faktoru dēļ; pirmkārt, lieki iztērētā enerģija ir milzīgs zaudējums, pat, ja enerģija tiek uzskatīta kā neizsmeļams avots. Otrkārt, nesakārtota energopārvaldība rezultējas ar kaitīgo emisiju izdalīšanos, kas pastiprina globālās sasilšanas sekas. Paaugstināta energoefektivitāte, iegūta, vadoties pēc ISO 50001 standartiem, padara uzņēmumu par videi draudzīgu.

Augstāku konkurētspēju

ISO 50001 sertificētie uzņēmumi automātiski paceļas par vienu pakāpienu augstāk nekā tie, kuri nestrādā pēc šīs standartizācijas. Augstāku konkurētspēju nodrošina gan starptautiskā atzīšana, gan klientu uzticība un partneru acīs iegūtā reputācija.

Ekonomiskās izaugsmes potenciālu

Standartizēta energopārvaldība rezultējas ar ilgtermiņa ieguvumu ekonomiskajā lauciņā; lētākas ražošanas un ēku uzturēšanas izmaksas sniedz pamatīgu potenciālu palielināt peļņu ilgtermiņā, lai uzņēmums piedzīvotu strauju ekonomisko izaugsmi.

Kā mēs varam Jums palīdzēt?

SIA "Efekta" saviem klientiem piedāvā veikt Energopārvaldības sistēmas ieviešanu atbilstoši ISO 50001 prasībām, kā arī palīdzēt tās sertifikācijas un uzturēšanas procesos. Papildus tam varam veikt arī iekšējo auditu.

Biežāk uzdotie jautājumi:

Kur es varu iepazīties ar precīziem standartiem?

Informācija par starptautiskās standartizācijas principiem ir pieejama ISO interneta mājaslapā https://www.iso.org/home.html vai arī Latvijas Nacionālās standartizācijas institūcijas “Latvijas standarts” mājaslapā: https://www.lvs.lv/.

Kā tieši notiek standartizācijas process?

Ieviešot energopārvaldības sistēmu, uzņēmumam ir iespēja izvēlēties apstāties šaja posmā vai sertificēt ieviesto sistēmu. Šo procesu īsteno sertifikācijas iestāde, kas veic sistēmas auditu ar mērķi noteikt atbilstību standarta prasībām.

Piesakies konsultācijai

Attiecīgā pakalpojuma speciālists ar Jums neilgā laikā sazināsies.

logo

Skatīt visus pakalpojumus

+

gadu
pieredze

+

veiksmīgu
projektu

+

sadarbības
partneru

Jaunumi

Zvani +371 26431341