Energosertifikāts

Energoefektivitātes novērtējums tiek izstrādāts gan ēkām, gan iekārtām un ražošanas procesiem. Ēkas energoefektivitātes novērtējums ir viena no būvprojekta sastāvdaļām, kas ir nepieciešama projektējot jaunbūvi un veicot ēkas pārbūvi vai atjaunošanu. Novērtējums palīdz pārbaudīt projekta risinājumu atbilstību spēkā esošiem normatīviem aktiem un mūsdienu prasībām ēku energoefektivitātes jomā. Energoefektivitātes novērtējuma rezultātā, ievērojot normatīvo aktu prasības, var izsniegt ēkas pagaidu enegrosertifikātu vai ēkas energosertifikātu.

KAS IR ĒKAS ENERGOSERTIFIKĀTS?

Ēkas energosertifikācija ir process, kas palīdz novērtēt ēkas esošo enerģijas bilanci, kā arī atrast iespējas enerģijas taupīšanai un ekspluatācijas izmaksu samazināšanai. Energosertifikācijas procesu veic:

 1. Valsts un pašvaldību ēkām ar platību virs 250m2
 2. Nododot ēku ekspluatācija
 3. Ēkas pārdošanas, izīrēšanas vai iznomāšanas gadījumos
 4. Brīvprātīgi, t.i. ja īpašnieks ir pieņēmis tādu lēmumu

Pastāv divi ēku energosertifikācijas veidi: pirmais veids paredz ekspluatējamās ēkas sertifikāciju (energosertifikāts), otrais – ekspluatācijā nododamas ēkas sertifikāciju (pagaidu energosertifikāts).

PAGAIDU ENERGOSERTIFIKĀTS

ENERGOSERTIFIKĀTS

Derīgs 3 gadus Derīgs 10 gadus
Balstīts uz tikai uz aprēķiniem Balstīts uz aprēķiniem un izmērītiem datiem
Obligāts nododot ēku ekspluatācijā Obligāts ES fondu līdzfinansējuma piesaistei
Nepieciešams jaunbūvētām un pārbūvētām ēkām Paredz uzlabošanas pasākumu izstrādi

MŪSU PIEDĀVĀTIE PAKALPOJUMI

 • ēkas energoefektivitātes novērtējums
 • ēkas pagaidu energosertifikāts
 • ēkas energosertifikāts
 • ēkas termogrāfija un Blower Door (jeb gaiscaurlaidības) tests
 • konsultācijas energoefektivitātes jautājumos
 • tehniskās dokumentācijas izstrāde ES līdzfinansējuma projektos
 • iepirkumu nolikumu sagatavošana

Piesakieties uz konsultāciju pie mūsu speciālistiem, un Jūs iegūsiet ne vien skaidrību un izpratni par termogrāfijas procesiem, bet arī pamatotas atbildes uz Jūsu jautājumiem.
Sazinies ar mums


NODERĪGĀ INFORMĀCIJA

Ekonomikas Ministrija par energosertifikātu https://www.em.gov.lv/files/majokli/Ekas%20energoefektivitates%20novertejums%20aprekinatajai%20energoefektivitatei%20(002).jpg

Altum par daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes programmu https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/energoefektivitate/daudzdzivoklu-maju-energoefektivitate-pamatinformacija/par-programmu/

KLIENTU ATSAUKSMES

atsauksme viens

Latvijas Nacionālā bibliotēka

+ "Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Infrastruktūras ēku energosertifikācija
+ Repozitārija ēku energosertifikācija un pārskats CFLA līdzfinansējuma programmai

Tirgus izpētes rezultātā SIA Efekta esam uzrunājuši energoefektivitātes jautājumos gan par ēku energosertifikāciju, gan par potenciālu ES fondu līdzfinansējuma piesaisti. Var uzslavēt komandas profesionālo un individuālo pieeju katram objektam, kā arī spēju pielāgot izpildes termiņus iestādes personīgām vajadzībām un plāniem.

atsauksme viens

Juris Ģiedris

Inženiertehniskās nodaļas vadītājs

atsauksme viens

Latvijas Mākslas akadēmija

+ Latvijas Mākslas akadēmijas
+ Saimniecības ēkas energosertifikācija

SIA "Efekta" pēc Latvijas Mākslas akadēmijas pasūtījuma veica ēku Kalpaka bulvārī 13, Rīgā energosertifikāciju. Darbinieki savus pienākumus veikuši atbildīgi, ātri un atbilstoši noslēgtajam līgumam. Ar SIA "Efekta" ir patīkami un viegli risināt jautājumus, kas sistīti ar energoefektivitāti un uzņēmums ir sevi apliecinājis kā uzticamu sadarbības partneri.

atsauksme viens

Arnis Meijers

Tehniskais direktors

atsauksme viens

Valsts nekustāmie īpašumi VAS

+ Valsts ēku energosertifikācija

SIA Efekta VNĪ ēku energosertifikācijas procesā izstrādā arī papildus dokumentāciju - apkures katlu pārbaudes aktus, tehniskās apsekošanas atzinumus, kā arī gaisa kondicionēšanas sistēmas pārbaudes aktus. Ņemot vērā stratēģiskas nozīmes objektu statusu un citus apstākļus, ar līdzšinējo sadarbības pieredzi esam ļoti apmierināti!

atsauksme viens

Dzintars Grasmanis

Energoauditors

atsauksme viens

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

+ Energosertifikāta izstrāde akadēmijas ēkai Krišjāņa Barona ielā 1

SIA "Efekta" energoauditori ir palīdzējuši mums ar nepieciešamas dokumentācijas, t.i. ēkas energosertifikāta izstrādi. Ar līdzšinējo sadarbību esam apmierināti, jo darbi izpildīti ievērojot termiņus un normatīvo aktu prasības.

atsauksme viens

Armands Lapiņš

Infrastruktūras prorektors

Skatīt visus pakalpojumus

+

gadu
pieredze

+

veiksmīgu
projektu

+

sadarbības
partneru

Jaunumi

Pilnveidots mājokļu iegādes atbalsta mehānisms

Pilnveidots mājokļu iegādes atbalsta mehānisms

Labas ziņas no Ekonomikas ministrijas - ir būtiski pilnveidots mājokļu iegādes un būvniecības atbalsta mehānisms. Lai veicinātu nacionālā dzīvojamā fonda renovāciju, valsts garantijas apmērs tiks palielināts par 5%, ja iegādājamās dzīvojamās telpas atbilst “A” ēku energoefektivitātes klasei vai ir gandrīz nulles enerģijas ēkas. Garantijas apmēra palielinājums par 5% būs stimulējošs faktors, lai sabiedrībā rastos lielāks pieprasījums pēc energoefektīviem mājokļiem, tādējādi arī paaugstinot sabiedrības dzīves kvalitāti un vienlaikus veicinot arī pašreizējo ēku atjaunošanas kvalitāti, sasniedzot...

Uzzināt vairāk

Zvani +371 26431341