Atbalstam zaļo inovāciju un IT risinājumu ieviešanai jaunu produktu ražošanā pieteikumus iesnieguši 63 uzņēmumi par kopējo atbalsta summu 42,6 miljoni eiro, informē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA).

Norvēģijas grantu programmas atklātā konkursa "Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu ieviešana ražošanā" nosacījumi paredz, ka uzņēmumi granta veidā varēs saņemt atbalstu no 200 līdz pat 600 tūkstošiem eiro. Programmas atbalsta intensitāte ir no 45 līdz 55 procentiem no attiecināmajām izmaksām.

Projektu konkursa mērķis ir veicināt komersantu produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšanu, ieviešot ražošanā jaunus produktus un tehnoloģijas. No kopumā iesniegtajiem 63 projektu pieteikumiem 51 iesniegts zaļo inovāciju jomā, kur kopējais pieprasītais Norvēģijas granta atbalsts ir 38,23 miljoni eiro, bet 12 projektu iesniegumi saņemti informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā ar Norvēģijas granta atbalstu 4,37 miljonu eiro apmērā. Norvēģijas granta kopējais piešķīrums šai programmas aktivitātei sastāda 8,49 miljonus eiro, no kuriem zaļo inovāciju jomā tie ir 5,85 miljoni eiro, bet informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā jauna produkta ieviešanai ražošanā piešķirti 2,64 miljoni eiro.

LIAA uzsver, ka 47 no 63 projektiem iesniegti partnerībā ar kādu no Norvēģijā reģistrētām juridiskajām personām, kas paver plašākas iespējas turpmākajai sadarbībai ar Norvēģiju un citām Ziemeļvalstīm.

Lēmumu par Norvēģijas granta atbalsta sniegšanu komersantiem jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā LIAA pieņems līdz 2021. gada 31.oktobrim, bet pirmo projektu realizācija uzsāksies 2022. gada janvārī.