Likumprojekta „Grozījumi Ēku energoefektivitātes likumā” mērķis ir pārņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas Nr.2018/844 prasības. Papildus ir paredzēts atsevišķas Ēku energoefektivitātes likumā esošās normas iekļaut būvniecības jomu regulējošajos normatīvajos aktos. Ir paredzēts, ka likumprojekts stāsies spēkā 2020.gada pavasarī.

Ekonomikas ministrija piedāvā paplašināt ēku energosertifikācijas pienākumus dzīvojamo ēku sektorā, ilgtermiņā sertificējot visu dzīvojamo ēku fondu. Šādas prasības izvirzītas, jo Direktīvas 2010/31/ES prasības nosaka ēkas daļu energosertifikācijas pienākumu dzīvokļu pārdošanas, īrēšanas vai nedzīvojamo telpu nomāšanas gadījumā. Lai mazinātu slogu individuāliem dzīvokļu īpašniekiem šīs prasības izpildei, pienākums paredzēts visai ēkai kopumā. Tāpat energosertifikācijas pamata mērķis ir vispārīga ēku vai tās daļas energoefektivitātes uzlabošana, kas daudzdzīvokļu ēku gadījumā iespējams ir tikai ar visu ēkas īpašnieku kopīgu lēmumu un kopīgas darbības rezultātā, nevis īstenojams individuāli. Šo iemeslu dēļ, Ekonomikas ministrijas ieskatā, būtu attīstāms visas ēkas energoefektivitātes novērtējums, ne tikai atsevišķi ēkas daļas novērtējumi. Tāpat ilgtermiņā tiktu iegūts visa dzīvojamo ēku fonda energoefektivitātes potenciāls, kā arī veicināta izpratne par ēku energoefektivitātes jautājumiem.

Likumprojektā iekļauti arī atsevišķi tehniski precizējumi.

 

Tiesību akta projekts

http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40482070