Labas ziņas no Ekonomikas ministrijas - ir būtiski pilnveidots mājokļu iegādes un būvniecības atbalsta mehānisms.

Lai veicinātu nacionālā dzīvojamā fonda renovāciju, valsts garantijas apmērs tiks palielināts par 5%, ja iegādājamās dzīvojamās telpas atbilst “A” ēku energoefektivitātes klasei vai ir gandrīz nulles enerģijas ēkas. Garantijas apmēra palielinājums par 5% būs stimulējošs faktors, lai sabiedrībā rastos lielāks pieprasījums pēc energoefektīviem mājokļiem, tādējādi arī paaugstinot sabiedrības dzīves kvalitāti un vienlaikus veicinot arī pašreizējo ēku atjaunošanas kvalitāti, sasniedzot vismaz "A" energoefektivitātes klasi, nevis tikai izpildot minimālās energoefektivitātes prasības, atjaunojot vai pārbūvējot ēkas.

Plānojot mājokļa būvniecību, par energoefektivitāti ir jādomā un turpmāk būs jādomā vēl nopietnāk - jau sākot ar 2021. gada 1. janvāri Latvijā visām jaunbūvēm būs jāatbilst gandrīz nulles patēriņa ēkas kritērijiem!

Plašāka informācija Ekonomikas ministrijas mājas lapā