Līdz 2019.gada 31.oktobrim Ekonomikas ministrijai (EM) ir jāizstrādā grozījumi Ministru kabineta (MK) 2016.gada 9.augusta noteikumos Nr. 534 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi".

 

Saskaņā ar EM informatīvo ziņojumu, no ieplānotiem 151 valsts ēku atjaunošanas projektiem pašlaik pabeigti ir tikai 14 projekti, 37 projekti ir vērtēšanas procesā un par 78 projektiem ir noslēgti līgumi. Lai investīciju veikšana valsts ēku atjaunošanā būtu mērķtiecīgāka un efektīvāka, EM ir izstrādājusi arī priekšlikumus turpmākai rīcībai:

  1. grozīt kvotu sadalījumu un par atbildīgu publiskā finansējumā sadalīšanā atstājot tikai EM;
  2. nepieprasīt no ministrijām apliecinājumus ar atļauju īstenot projektu;
  3. visiem projekta iesniedžejiem sniegt saskaņojumu par pieprasītā finansējuma apmēru (par ēkām, kas norādītas prioritārajā valsts ēku sarakstā);
  4. ēkām, kurām ir noslēgti līgumi/vienošanās ar CFLA un ir nepietiekams finansējuma apjoms - sniegt pieprasījumu EM par finansējuma palielinājumu ar argumentētu pamatojumu.

 

Plašāku informāciju par šo ierosinājumu un EM informatīvais ziņojumu var atrast EM mājaslapā.