Līdz 1.novembrim komersantiem Ekonomikas ministrijā ir jāiesniedz ikgadējais pārskats par 2018. gadā veiktajiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem. Iesniegšana ir obligāta gan lielajiem uzņēmumiem, gan lielajiem elektroenerģijas patērētājiem.

 

Pārskatus komersanti ir aicināti iesniegt elektroniski Ekonomikas ministrijas elektroniskā sistēmā enerģētikas sektoram. Sistēmas energoefektivitātes sadaļā Energoefektivitātes likuma ietvaros lielie uzņēmumi un lielie elektroenerģijas patērētāji var aizpildīt ikgadējos pārskatus par ieviestajiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem. Tomēr joprojām pastāv iespēja pārskatus iesniegt arī papīra veidā.

 

Sākot ar 2020. gada 1. janvāri lielie uzņēmumi un lielie elektroenerģijas patērētāji varēs iesniegt ikgadējos pārskatus par 2019. gadā ieviestajiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem.

 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 668 “Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi”

https://likumi.lv/doc.php?id=285878