2016.gada novembrī ir paredzēta pieteikšanās jaunā energoefektivitātes atbalsta programmā apstrādes rūpniecības uzņēmumiem.