Atgādinājums par ikgadējām elektroenerģijas patēriņa bilancēm, kas jāiesniedz Būvniecības valsts kontroles birojam (BVKB) līdz 2021.gada 28.februārim!

 

SIA Efekta un BVKB atgādina, ka atbilstoši Energoefektivitātes likuma prasībām, komersants, kura ikgadējais elektroenerģijas patēriņš pārsniedz 500 MWh, kā arī elektroenerģiju nodod tālāk apakšlietotājiem un pašpatēriņš nepārsniedz iepriekš minētās 500 MWh/gadā, var BVKB iesniegt elektroenerģijas patēriņa bilanci, tādējādi atbrīvojot sevi no pienākuma maksāt energoefektivitātes nodevu.

Elektroenerģijas patēriņa bilanci sagatavo atbilstoši BVKB izstrādātai formai, kuru var atrast ŠEIT.

Elektroenerģijas patēriņa bilance apliecina katram apakšlietotājam nodotās elektroenerģijas daudzumu, un to ir tiesīgs apstiprināt gan uzņēmuma energoauditors, gan neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā.

Elektroenerģijas patēriņa bilances par komersanta 2020. gadā apakšlietotājiem nodotās elektroenerģijas apjomu jāiesniedz BVKB līdz 2021. gada 28. februārim, nosūtot pa pastu vai elektroniski uz e-pastu: pasts@bvkb.gov.lv