2022.gada 11.janvāra Ministru kabineta sēdē tika apstiprināti grozījumi ēku būvnoteikumos. Grozījumi paredz vienkāršot ēku vai to daļu atjaunošanas un pārbūvju saskaņošanu, tādējādi veicinot ātrāku un efektīvāku būvniecības procesu. Grozījumi ēku būvnoteikumos stāsies spēkā šā gada 1. martā.