Šodien Ministru kabinets ir apstiprinājis ES fondu programmas “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas nosacījumus. Atbalstam energoefektivitātes paaugstināšanai rūpnieciskās ražošanas objektos komersantiem būs pieejami 11,67 miljoni eiro Kohēzijas fonda finansējuma. Plānots, ka jaunā atlases kārta tiks izsludināta decembra vidū.

 

Uz atbalstu varēs pretendēt Latvijas Republikā reģistrēti sīkie (mikro), mazie, vidējie vai lielie komersanti, kuru viena no darbības nozarēm ir apstrādes rūpniecība. Atbalsts energoefektivitātes pasākumiem tiks sniegts granta veidā līdz 30% no attiecināmajām izmaksām.

 

Atbalsts būs pieejams sekojošām aktivitātēm:

  • ēku energoefektivitāti paaugstinošu pārbūves vai atjaunošanas darbu veikšanai;
  • energoefektīvāku ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādei, ar nosacījumu, ka tās aizstāj esošās iekārtas;
  • inženiersistēmu atjaunošanai, pārbūvei vai izveidei ražošanas ēkā, noliktavā un ražošanas teritorijā;
  • ieguldījumiem atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanai un citiem energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem. 

 

Līdz šim programmas divās kārtās tika atbalstīti vairāk nekā 40 projekti, kas kopā saņēmuši ES Kohēzijas fonda atbalstu aptuveni 13 miljonu eiro apmērā.

 

Aicinām komersantus laicīgi parūpēties par nepieciešamās dokumentācijas izstrādi, jo “gatavākiem” projekta iesniegumiem vienmēr ir lielāks punktu skaits vērtēšanas laikā.

 

Ekonomikas ministrija

https://em.gov.lv/lv/jaunumi/26149-atbalstam-energoefektivitates-paaugstinasanai-razosanas-objektos-bus-pieejami-vairak-ka-11-miljoni-eiro

 

Tiesību aktu projekts

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474526&mode=mk&date=2019-11-05