Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) paaugstināšanas valsts atbalsta programmā kopš 2016. gada marta ir iesniegti 662 projektu pieteikumi par provizorisko summu 155,2 miljoni eiro. Summa veido teju 95% no kopējā grantos piešķiramā apjoma. Līdz ar to šobrīd ir vērojama paaugstināta iedzīvotāju interese atjaunot un siltināt savus mājokļus - ik nedēļu tiek saņemti 10-12 pieteikumi!


Daudzdzīvokļu māju tehniskā stāvokļa un energoefektivitātes uzlabošanai kopš 2016. gada marta Latvijā tiek īstenota DME paaugstināšanas programma, kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija un ievieš ALTUM. ALTUM sniedz daudzpusīgu atbalstu šajā programmā – piešķir grantus, aizdevumu garantijas, aizdevumus projekta realizācijai, kā arī bezmaksas konsultācijas pirms un projekta gaitā. No ES fondu līdzekļiem tiek segtas līdz pat 50% no izmaksām, kuras plānots ieguldīt māju energoefektivitātes uzlabošanā. Pārējās izmaksas dzīvokļu īpašniekiem jāsedz pašiem ar vai bez bankas aizdevuma.


Altum par daudzdzīvokļu māju siltināšanu

https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/maju-energoefektivitate/daudzdzivoklu-maju-energoefektivitate-pamatinformacija/par-programmu/


Ekonomikas ministrija par ēku energoefektivitāti

https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/majokli/eku_energoefektivitate/