Eiropas fondu līdzfinansējums

Lai Eiropas nauda Latvijas uzņēmumiem tiktu piesaistīta pārdomāti un lietderīgi, SIA Efekta sniedz konsultācijas un palīdz izstrādāt projektus, kuriem nepieciešams piesaistīt Eiropas fondu līdzfinansējumu, tā rezultātā veicinot Latvijas uzņēmējdarbību. Mūsu kolēģu vidū ir zinoši finanšu un ekonomikas nozares pārstāvji, kuri pārzina Eiropas projektu dokumentāciju.

13+

gadu pieredze

2437

veiksmīgi projekti
Piesakies konsultācijai

Kas ir Eiropas fondu līdzfinansējums?

Eiropas fondu līdzfinansējums var tikt veiksmīgi piesaistīts, ja ir kvalitatīvi sagatavoti pieteikumi, saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) fondu vadlīnijām, ievēroti visi projekta iesniegšanas termiņi un dokumentu noformēšanas kārtība.

Seši galvenie ES fondu veidi:

1. Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF);
2. Eiropas Sociālais fonds (ESF);
3. Kohēzijas fonds (KF);
4. Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF);
5. Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA);
6. Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF).

Pateicoties ES fondu apguvei, mūsu klienti ir ieguvuši līdzfinansējumu, kā rezultātā paplašinājuši uzņēmējdarbību un uzlabojuši energoefektivitātes rādītājus, radot ilgtspējīgus rezultātus.

SIA Efekta sniedz tādus pakalpojumus, kā konsultācijas un atbildes uz jautājumiem par ES fondu līdzfinansējuma saņemšanas iespējām; iespēju iesniegt un saņemt dokumentus u.c.; atbalstu, palīdzību un konsultācijas projektu e-vides izmantošanā.

13 gadu laikā 2437 projekti

Latvijas Mobilais Telefons SIA

Tehniskā apsekošana

Sadarbojoties ar SIA Efekta tika veikta ēkas Ropažu ielā 6 tehniskā apsekošana. Ar sniegto pakalpojuma kvalitāti esam vairāk nekā apmierināti, jo papildus pamatdarbam tika sniegti vērtīgi padomi turpmākiem soļiem ēkas uzturēšanas procesā.

Andrejs Šišovs
Ekspluatācijas dienesta direktors

Jelgavas tipogrāfija SIA

Uzņēmuma energoaudits

SIA Efekta komanda ir palīdzējusi mums veikt gan uzņēmuma energoauditu, gan saņemt CFLA atbalstu. Rezultātā salīdzinoši īsajā laika posmā esam īstenojuši arī daļu no pasākumiem, kas būtiski palielināja uzņēmuma energoefektivitātes rādītājus, samazinot kurināmā patēriņu un katlu mājas ekspluatācijas izmaksas.

Rodijs Trankalis
Valdes loceklis

Silviko SIA

Uzņēmuma energoaudits

SIA Efekta komanda ir palīdzējusi mums atrisināt vienlaicīgi divus jautājumus - veikt uzņēmuma energoauditu un palīdzēt saņemt CFLA atbalstu, īstenojot divus apjomīgus pasākumus, kas būtiski palielināja ražošanas procesu energoefektivitāti.

Jānis Bergs
Ražošanas vadītājs

Jūrmalas slimnīca SIA

Uzņēmuma energoaudits

Profesionālā attieksme un operatīvā palīdzība Likuma prasību izpildē. Papildus uzņēmuma energoaudita ieteikumiem esam saņēmuši arī divu ēku energosertifikātus, rezultātu prezentāciju un konsultācijas pēcizstrādes periodā.

Ieva Dzirne
Saimnieciski inženiertehniskās nodaļas vadītāja

Piesakies
konsultācijai

+371 26431341
info@efekta.lv

Aizpildi pieteikuma anketu un mūsu komanda ar Jums sazināsimies nākošo 24 stundu laikā vai uzreiz, kā saņems pieteikumu.

Atgādinājumi un aktualitātes ēku pārvaldniekiem un īpašniekiem

Īsi un kodolīgi informēsim Tevi par likuma izmaiņām un jaunumiem, kas saistīti ar energoefektivitāti un ēku pārvaldīšanu.

Jūsu personas dati ir pasargāti un netiks nodoti trešām personām vai pārdoti.