Projektēšana

Sertificētu speciālistu izstrādāti ēku atjaunošanas vai pārbūves projekti, būvprojektu ekspertīze.

PUBLISKO UN RAŽOŠANAS ĒKU PROJEKTĒŠANA:

  • Ēku vienkāršotās atjaunošanas, fasādes atjaunošanas, pārbūves vai būvniecības projektēšana;
  • Sertificēti speciālisti arhitektūrā, būvkonstrukciju projektēšanā, apkures un ventilācijas sistēmu, ūdens un kanalizācijas sistēmu, elektroietaises sistēmu un vājstrāvas sistēmu projektēšanā;
  • Viss dokumentu kopums no ģenerālplāna līdz būvdarbu organizācijas shēmai;
  • Pārskatāmi, korekti un kvalitatīvi projekti, kas ir saprotami būvniekiem un sniedz labāko rezultātu pasūtītājam;
  • Papildvērtība — daudzgadīga pieredze un ekspertīze energoefektivitātes nodrošināšanā;
  • Augsts projektētāju atbildības līmenis, rūpīga attieksme un efektīva kvalitātes vadības sistēma.
  • Sazinieties ar mums www.efekta.lv/par-mums, lai saņemtu piedāvājumu!

Skatīt visus pakalpojumus

+

gadu
pieredze

+

veiksmīgu
projektu

+

sadarbības
partneru

Jaunumi

Klienti un Sadarbības partneri