Ir izstrādāts MK noteikumu projekts “Noteikumi par valsts nodevu par energoefektivitātes veicināšanu un energopārvaldības sistēmas ieviešanas kontroles nodrošināšanu”.

MK noteikumu projekts no 2017.gada 1.aprīļa paredz piemērot 7% nodevu no iepriekšējā gadā patērētās elektroenerģijas izmaksām komersantiem, kam elektroenerģijas patēriņš ir lielāks par 500 MWh/gadā.

Lai komersantam nevajadzētu maksāt energoefektivitātes nodaļu, tam ir jāveic uzņēmuma energoaudits vai jāievieš sertificēta energopārvaldības sistēma, piemēram, atbilstoši standartam ISO 50001.